Verbintenissenrecht – Hulsbosch/Broen (Taxusstruik) ECLI:NL:HR:1994:ZC134

  • Datum: 22 april 1994

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Verbintenissenrecht

  • Wetsartikelen: 6:162 BW

Casus

In dit arrest heeft Broen een tuin die aan het weiland van Hulsbosch grenst. Het weiland van Hulsbosch is omheind met een afrastering van gaas. Broen heeft in zijn tuin een afvalhoop liggen die dicht in de buurt van de afrastering van het weiland van Hulsbosch ligt. Verkoulen, een kennis van Broen, gooit een taxusstruik op de afvalhoop, waar de paarden van Hulsbosch van eten. Beide paarden overlijden, omdat het eten van taxus dodelijk is voor paarden. Broen en Verkoulen wisten beiden niet dat taxus gevaarlijk is voor paarden. Hulsbosch stelt dat het overlijden aan onrechtmatig handelen van Broen is te wijten en spreekt hem aan tot betaling van schadevergoeding.

Rechtsvraag

Zijn Broen en Verkoulen aansprakelijk voor de geleden schade van Hulsbosch omdat zij de maatschappelijke zorgvuldigheid geschonden hebben en dienen zij deze schade te vergoeden?

Rechtbank en het hof

Zowel de rechtbank als het hof wezen de vordering af.

Hoge Raad

De Hoge Raad overwoog het volgende in deze casus: het gegeven dat taxus giftig is voor paarden is niet algemeen bekend. Broen en Verkoulen zijn niet aansprakelijk voor de geleden schade van Hulsbosch. Indien het dus om een plant of struik gaat, waar men de giftigheid niet van kent en niet van behoort te kennen, strekt de maatschappelijke zorgvuldigheid niet zo ver dat deze persoon de plant of struik zodanig onder zich moet houden zodat de plant of struik geen gevaar oplevert.
Ook kan er sprake zijn van gevallen waarin er sprake is van een hinder. Om uit te maken of er sprake is van onrechtmatige hinder moet er volgens de Hoge Raad met name worden gelet op de aard, ernst en duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade. Daarnaast wordt er gekeken naar de belangen van beide partijen en die worden op een soort weegschaal gelegd en afgewogen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er waren om bepaalde maatregelen te treffen ter voorkoming van de schade en wordt er gekeken naar de plaatselijke gebruiken en omstandigheden.

Rechtsregel

Indien het om een plant of struik gaat, waar men de giftigheid niet van kent en niet behoort te kennen, strekt de maatschappelijke zorgvuldigheid niet zo ver dat deze persoon de plant of struik zodanig onder zich moet houden zodat de plant of struik geen gevaar oplevert.