Privaatrecht – Van Dalfsen/ Gemeente Kampen ECLI:NL:HR:2009:BF0407

  • Datum: 14 november 2008

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De heer Van Dalfsen heeft van de gemeente Kampen een pand gekocht uit omstreeks het jaar 1500. In dit pand wilde Van Dalfsen een restaurant vestigen. Er was echter vast komen te staan, dat de belastbaarheid van de vloer van de eerste verdieping niet geschikt was voor het beoogde gebruik door Van Dalfsen. Hij beroept zich op non-conformiteit en werkt niet mee aan de eigendomsoverdracht van het pand.

Als reactie hierop ontbindt de gemeente de koopovereenkomst en verkoopt het pand voor een lager bedrag aan een derde. De hieruit voortvloeiende schade verhaalt de gemeente op Van Dalfsen.

Rechtsvraag

Kan aan een koper worden tegengeworpen dat hij niet voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht, wanneer blijkt dat de verkoper zijn mededelingsplicht niet is nagekomen?

Hoge Raad

De Hoge Raad is in dit arrest afgeweken van het uitgangspunt dat aan een koper niet kan worden tegengeworpen dat hij niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan indien een verkoper niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan.

In deze zaak waren de omstandigheden dusdanig dat Van Dalfsen had kunnen weten dat de belastbaarheid van de vloer van de eerste verdieping niet geschikt was voor het beoogde gebruik. Het was immers zichtbaar dat de houten steunbalken van die verdieping doorgebogen waren. Daaruit had Van Dalfsen de gevolgtrekking kunnen maken dat de kans aanwezig was dat de belastbaarheid van de verdieping niet geschikt zou zijn voor het beoogde doel.