Europees recht – Antonissen ECLI:EU:C:1991:80

  • Datum: 26 februari 1991

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Art. 48 VWEU

Casus

Antonissen is verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk. Hij had daar nog geen werk toen hij tot een gevangenisstraf werd veroordeeld wegens illegaal bezit en de verkoop van cocaïne. Nu is de Secretary of State gemachtigd hem uit te wijzen wanneer dit het algemeen belang vordert. Hier stelt Antonissen een beroep tegen in.

Rechtsvraag

Staan de bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers in de weg aan een wettelijke regeling van een lidstaat die bepaalt dat een onderdaan van een andere lidstaat gedwongen kan worden die gaststaat weer te verlaten indien hij na zes maanden nog geen werk heeft gevonden?

Hof van Justitie

Volgens artikel 48 lid 3 sub c VWEU is het recht om op het grondgebied van lidstaten te verblijven gebonden aan de uitoefening van een beroep. Volgens vaste rechtspraak van het Hof behoort het vrije verkeer van werknemers tot de grondslagen van de Unie. Deze bepalingen moeten dus ruim worden uitgelegd.

Nu rijst de vraag of het zoeken van werk in de tijd kan worden beperkt als het gaat om het verblijfsrecht. Allereerst is hier van belang dat de lidstaat een redelijke termijn moet hebben om werk te kunnen vinden die bij hun past.

Bij gebrek aan een algemene bepaling die een termijn stelt voor het verblijf van onderdanen uit andere lidstaten, is een termijn van zes maanden voor het zoeken van werk niet een overtreding van het vrije verkeer van werknemers.

Conclusie

De bepalingen van het Unierecht inzake het vrije verkeer van werknemers staan niet in de weg aan een wettelijke regeling van een lidstaat die bepaalt dat een onderdaan gedwongen kan worden die staat weer te verlaten. Tenzij de belanghebbende aantoont dat hij steeds werk zoekt en er een kans bestaat deze ook werk gaat vinden.

Rechtsregel

Het vrije verkeer van werknemers neemt niet weg dat een lidstaat een termijn kan stellen waarin de burger van een andere lidstaat werk moet vinden. Deze termijn moet wel redelijk zijn, en moet dus genoeg tijd bevatten.