010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Word nu abonnee en ontvang automatisch als eerste alle papieren en digitale samenvattingen! Zonder verzendkosten.

Staatsrecht – Graft- de Rijp ECLI:NL:RVS:2013:BZ0796

Sepaand2023-03-02T21:45:17+02:00

Staatsrecht - Graft- de Rijp ECLI:NL:RVS:2013:BZ0796 Datum: 6 februari 2013 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 2:4 Awb Casus Op 1 juli 2010 heeft de Raad besloten het bestemmingsplan ‘Partiële bestemmingsplanherziening Oostgraftdijk-Locatie Stoop’ niet vast te stellen. Tegen dit besluit hebben Zeeman Vastgoed en andere appellanten beroep ingesteld. Rechtsvraag Is er sprake van een schending van art. 2:4 Awb? Rechtsoverweging Met het begrip ‘persoonlijk’ wordt volgens de wetsgeschiedenis gedoeld op ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan uit hoofde van de hem opgedragen taak behoort te behartigen. Uit [...]

Staatsrecht – Graft- de Rijp ECLI:NL:RVS:2013:BZ0796Sepaand2023-03-02T21:45:17+02:00

Staatsrecht – Club actieve niet-rokers/de Staat (Rookverbod) ECLI:NL:HR:2014:2928

Sepaand2023-03-02T21:45:18+02:00

Staatsrecht - Club actieve niet-rokers/de Staat (Rookverbod) ECLI:NL:HR:2014:2928 Datum: 10 oktober 2014 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 93 en 94 Gw Casus De Staat heeft in juli 2008 in het 'Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten' horeca-inrichtingen verplicht maatregelen te nemen zodat bezoekers en werknemers geen rookoverlast ondervinden. Per 6 juli 2011 is er een uitzondering op deze verplichting gemaakt voor kleine cafés zonder personeel. De Nederlandse Niet-rokersvereniging CAN is van mening dat deze versoepeling in strijd is met de WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO Kaderverdrag). [...]

Staatsrecht – Club actieve niet-rokers/de Staat (Rookverbod) ECLI:NL:HR:2014:2928Sepaand2023-03-02T21:45:18+02:00

Staatsrecht – Vuurwerkverbod Hilversum ECLI:NL:RVS:2016:3342)

Sepaand2023-03-02T21:45:18+02:00

Staatsrecht - Vuurwerkverbod Hilversum ECLI:NL:RVS:2016:3342) Datum: 16 december 2016 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 172 lid 1 Gemeentewet Casus Het college van B&W van Hilversum wijst het winkel- en uitgaanscentrum van Hilversum aan als gebied waar het met de jaarwisseling verboden is om vuurwerk af te steken. Verschillende belanghebbenden maken bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit. De belanghebbenden en nu appellanten zijn verkopers van vuurwerkverkopers in Hilversum. De appellanten menen dat dat het college niet bevoegd was tot het nemen van het Aanwijzingsbesluit. Het gaat volgens hen om handhaving van de openbare orde, [...]

Staatsrecht – Vuurwerkverbod Hilversum ECLI:NL:RVS:2016:3342)Sepaand2023-03-02T21:45:18+02:00

Staatsrecht – Faunabescherming Fryslan ECLI:NL:HR:2004:AO8913

Sepaand2023-03-02T21:45:18+02:00

Staatsrecht - Faunabescherming Fryslan ECLI:NL:HR:2004:AO8913 Datum: 1 oktober 2004 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Flora- en Faunawet Casus Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Art. 9 verbiedt dieren, behorende tot een beschermde diersoort, te doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Art. 10 bepaalt dat het verboden is dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. De Provinciale Staten van Fryslân hebben gebruik gemaakt van de in art. 65 lid 4 Flora- en Faunawet geboden mogelijkheid om een [...]

Staatsrecht – Faunabescherming Fryslan ECLI:NL:HR:2004:AO8913Sepaand2023-03-02T21:45:18+02:00

Staatsrecht – Knooble b.v./Staat der Nederlanden ECLI:NL:HR:2012:BW0393

Sepaand2022-12-05T17:53:53+02:00

Staatsrecht - Knooble b.v./Staat der Nederlanden ECLI:NL:HR:2012:BW0393 Datum: 22 juni 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 89 Gw Casus Knooble is actief op het terrein van het adviseren over en begeleiden van bouwactiviteiten. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden ziet zij zich geconfronteerd met regelgeving waarin materieel dwingend wordt verwezen naar private technische normen (NEN-normen). Om toegang te krijgen tot de inhoud van deze normen moet worden betaald aan het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI). Knooble heeft in eerste aanleg gevorderd dat voor recht zal worden verklaard dat de betreffende NEN-normen niet [...]

Staatsrecht – Knooble b.v./Staat der Nederlanden ECLI:NL:HR:2012:BW0393Sepaand2022-12-05T17:53:53+02:00

Staatsrecht – Harmonisatiewet ECLI:NL:HR:1989:AD5725

Sepaand2022-12-05T17:53:37+02:00

Staatsrecht - Harmonisatiewet ECLI:NL:HR:1989:AD5725 Datum: 14 april 1989 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 120 Gw Casus In 1988 is de Harmonisatiewet ingevoerd. De Harmonisatiewet zou zorgen voor een verhoging van het collegegeld en een beperking op de studiefinanciering voor een bepaalde groep studenten. Ook voor degenen die in 1987/1988 al als student ingeschreven stonden aan een WO of HBO-instelling, tellen de eerdere onderwijsjaren mee voor de maximale inschrijvingsduur. Met de oude wetgeving zou dit niet mee hebben geteld. Vanwege deze nadelige gevolgen eisen de studenten de wetsbepaling niet toe te [...]

Staatsrecht – Harmonisatiewet ECLI:NL:HR:1989:AD5725Sepaand2022-12-05T17:53:37+02:00

Staatsrecht – Mink K. ECLI:NL:HR:2003:AE5149

Sepaand2022-12-05T17:53:27+02:00

Staatsrecht - Mink K. ECLI:NL:HR:2003:AE5149 Datum: 28 maart 2003 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 68 Gw Casus Deze zaak gaat over een overeenkomst gesloten tussen Mink K. en het Openbaar Ministerie. Afgesproken is dat verdachte informatie geeft in ruil voor strafvermindering. In de overeenkomst wordt hierover vermeld dat de verschafte informatie op geen enkele wijze ter beschikking mag worden gesteld aan derden. Er is dus sprake van een geheimhoudingsverplichting. De overeenkomst is gesloten met medeweten van de Minister van Justitie. Het Openbaar Ministerie schendt deze geheimhouding en Mink K. vindt [...]

Staatsrecht – Mink K. ECLI:NL:HR:2003:AE5149Sepaand2022-12-05T17:53:27+02:00

Staatsrecht – Scoppola t. Italië ECLI:NL:XX:2012:BX3397

Sepaand2022-12-05T17:53:17+02:00

Staatsrecht - Scoppola t. Italië ECLI:NL:XX:2012:BX3397 Datum: 22 mei 2012 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Artikel 3 van het Eerste protocol Casus Scoppola is een Italiaans staatsburger. Hij is in 2002 veroordeeld wegens moord, in eerste instantie tot levenslang, later tot 30 jaar. Omdat hij langer dan vijf jaar is gedetineerd, mag hij levenslang geen publieke functies meer vervullen en daaraan is gekoppeld een permanente uitsluiting van het kiesrecht. Hij beroept zich op artikel 3 Eerste Protocol. Rechtsvraag Is er sprake van een schending van artikel 3 Eerste Protocol? Overweging Het Hof [...]

Staatsrecht – Scoppola t. Italië ECLI:NL:XX:2012:BX3397Sepaand2022-12-05T17:53:17+02:00

Staatsrecht – Refah Partisi appl. nrs. 41340/98, 41342/98, 41343/98 & 41344/98)

Sepaand2022-12-05T17:53:07+02:00

Staatsrecht - Refah Partisi appl. nrs. 41340/98, 41342/98, 41343/98 & 41344/98) Datum: 13 februari 2003 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 11 EVRM Casus Refah Partisi is een politieke partij in Turkije met vertegenwoordigers in zowel de lokale als nationale parlementen. Op nationaal niveau wordt een procedure gestart om de Refah Partisi te ontbinden, omdat zij ideeën in strijd met de seculiere staat zou uitdragen. Refah Partisi gaat hiertegen in bezwaar en de zaak eindigt voor het Turkse Constitutionele Hof. Het Constitutioneel Hof oordeelt dat politieke partijen, ondanks dat zij een grotere [...]

Staatsrecht – Refah Partisi appl. nrs. 41340/98, 41342/98, 41343/98 & 41344/98)Sepaand2022-12-05T17:53:07+02:00

Staatsrecht – Circus Herman Renz ECLI:NL:RVS:2009:BJ6075

Sepaand2022-12-05T17:43:50+02:00

Staatsrecht - Circus Herman Renz ECLI:NL:RVS:2009:BJ6075 Datum: 26 augustus 2009 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: / De feiten Betrokkenen: de burgemeester van Winschoten en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlands Nationaal circus Herman Renz B.V. en de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen. Op 20 maart 2007 heeft de burgemeester van Winschoten een aanvraag van Herman Renz afgewezen op basis van artikel 2.2.2, eerste lid, van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze APV regelt dat een burgemeester een vergunning mag weigeren op basis van het welzijn van dieren. Herman Renz gaat in beroep [...]

Staatsrecht – Circus Herman Renz ECLI:NL:RVS:2009:BJ6075Sepaand2022-12-05T17:43:50+02:00
Go to Top