Strafrecht – Ontbrekend bestanddeel en kwalificatie ECLI:NL:HR:2018:29

  • Datum: 10 januari 2018

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 42 lid 2 WVW

Casus

De verdachte wordt veroordeeld voor het feit dat hij zijn motorvoertuig op de weg heeft laten staan, en er een teken is aangebracht waardoor het kenteken niet goed leesbaar was. Dit gegeven wordt strafbaar gesteld op grond van art. 41 lid 2 onder a WVW. Echter, een bestanddeel van deze overtreding is dat de bestuurder wist of redelijkerwijs kon weten dat zijn kenteken lastig te lezen was.

Rechtsvraag

Als het bewezenverklaarde niet alle bestanddelen bevat, kan het dan gekwalificeerd worden als een overtreding op grond van art. 41 lid 2, onder a WVW?

Overweging

De Hoge Raad oordeelt in dit geval dat het bestanddeel niet aanwezig was en dat het hof het bewezenverklaarde onterecht heeft behandeld als een overtreding op grond van art. 41 lid 2 onder a WVW.

Rechtsregel

Wanneer een van de bestanddelen in casu niet aanwezig is, kan er ook geen overtreding op grond van art. 41, tweede lid, onder a WVW worden gesteld.