Privaatrecht – Johanna Kruidhof ECLI:NL:HR:1999:SC2912

  • Datum: 28 mei 1999

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Een kind loopt door een ongeval ernstige brandwonden op. Zij wordt bezocht en verpleegd door haar ouders. De vraag is nu of de tijd die deze ouders investeren in het bezoeken en verplegen van hun kind kan worden gezien als schade, en of deze schade kan worden vergoed.

Rechtsvraag

Moet er aan de ouders een schadevergoeding worden betaald?

Hoge Raad

De Hoge Raad stelt dat degene die aansprakelijk is voor het ongeval in principe moet zorgen voor een goede zorg voor het slachtoffer. In casu voldoen de ouders aan de plicht van de aansprakelijke. De Hoge Raad toetst de casus aan de volgende drie punten:

• De taken zijn niet door professionele hulpverleners vervuld;
• De ouders hebben tegenover het kind geen aanspraak op vergoeding;
• De ouders hebben de taken vervuld zonder inkomsten te derven.

Met het oog op deze drie punten wijst de Hoge Raad een schadevergoeding toe aan de ouders van het slachtoffer. Deze schadevergoeding mag maximaal even hoog zijn als de kosten van professionele hulpverlening. Ook wordt alleen de tijd vergoed die betrekking heeft op het verplegen, omdat normaliter voor het bezoeken geen professionele hulp wordt ingeschakeld.