Privaatrecht – Geerts/Ten Dam ECLI:NL:HR:1990:AC2674

  • Datum: 12 oktober 1990

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Ondanks het feit dat Geerts alcohol had gedronken, stapte Ten Dam toch bij hem in de auto. Uiteindelijk verongelukten de twee. Ten Dam wist ten tijde van het instappen in de auto bij Geerts van diens toestand, maar koos er toch voor om met hem mee te rijden. De schade die Ten Dam lijdt als gevolg van het ongeluk wil hij echter wel op Geerts verhalen.

Rechtsvraag

Hebben, en zo ja in welke mate, de aan benadeelde toe te rekenen omstandigheden (zijn eigen schuld) aan de schade bijgedragen?

Rechtsoverweging

Het hof en de Hoge Raad zijn van mening dat het gedrag en spraak van Geerts, die ten tijde van het ongeluk een bloedalcoholpromillage bleek te hebben van 2,21, het gebruik van te veel alcohol heeft moeten verraden. Het hof beoordeelt dat Ten Dam voor 25% aan de schade heeft bijgedragen.

Rechtsregel

De enkele omstandigheid dat degene die gaat meerijden met een onder invloed van alcohol verkerende bestuurder, en hiervan op de hoogte was of had behoren te zijn, brengt met zich mee dat de meerijder naar recht en billijkheid in het geheel geen aanspraak op schadevergoeding heeft.