Staatsrecht – Circus Herman Renz ECLI:NL:RVS:2009:BJ6075

  • Datum: 26 augustus 2009

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Staatsrecht

  • Wetsartikelen: /

De feiten

Betrokkenen: de burgemeester van Winschoten en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlands Nationaal circus Herman Renz B.V. en de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen.
Op 20 maart 2007 heeft de burgemeester van Winschoten een aanvraag van Herman Renz afgewezen op basis van artikel 2.2.2, eerste lid, van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze APV regelt dat een burgemeester een vergunning mag weigeren op basis van het welzijn van dieren. Herman Renz gaat in beroep op 28 oktober 2008 tegen de ongegrondverklaring van de burgemeester. De rechtbank Groningen verklaart zijn bezwaren als gegrond en vernietigd de verordening van de burgemeester. Tegen deze uitspraak gaat de burgemeester op 8 December 2008 in hoger beroep bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Rechtsvraag

Regelt de gezondheids- en welzijnswet voor dieren het dierenwelzijn volledig of mag de APV van de gemeente Winschoten betreffende het welzijn van dieren, naast deze wet bestaan?

Rechtsregel

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de gezondheids- en welzijnswet uitputtend is bedoeld en slechts voorziet in uitvoeringsvoorschriften die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Daarom verdraagt artikel 2.2.2, tweede lid, aanhef onder e, van de APV zich niet daarmee. De APV is dus in strijd met een hogere wetgeving.