Privaatrecht – ABVAKABO/RUG ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8365

  • Datum: 23 april 2013

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 7:610 Bw

Casus

De eisers in deze casus zijn ABVAKABO en een aantal beurspromovendi van de RuG. ABVAKABO is een vereniging die opkomt voor de belangen van werknemers. Geïntimeerden zijn als beurspromovendi werkzaam bij de RuG. Voor de promotieopleiding gelden de bepalingen van de Regeling Promotieopleiding RuG. ABVAKABO vordert dat tussen de beurspromovendi en de RuG een arbeidsovereenkomst bestaat. De RuG bestrijdt deze vordering.

Rechtsvraag

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst ex art. 7:610 BW tussen de beurspromovendi en de RuG?

Lagere rechters

De kantonrechter oordeelt dat de RuG het vermoeden van art. 7:610a BW niet voldoende heeft weerlegd en wijst de vordering van ABVAKABO toe. Het Hof komt echter tot de conclusie dat er hier geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van productieve en persoonlijke arbeid voor de RuG, er is sprake van loon en ook is het element gedurende zekere tijd vervuld. De RuG voert aan dat er geen gezagsverhouding is. In deze zaak komt het wettelijk bewijsvermoeden om de hoek kijken (art. 7:610a BW). Als er gedurende een aantal maanden arbeid is verricht tegen beloning, dan moet de potentiële werkgever aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Volgens het Hof is er bij de RuG geen gezagsverhouding. De gezagsverhouding is bij de RuG beperkt tot bewaking van de voortgang van het promotieplan en het geven van aanwijzing voor de promotie. Daarmee verschilt de rol van de promotor niet van de rol van een begeleider van een scriptiestudent. Daarnaast zegt het Hof dat ook niet is gebleken dat het faculteitsbestuur meer zeggenschap heeft. Bursalen zijn vrij in onderwerp en werkwijze. Zij hoeven zich formeel gezien niet ziek te melden en hun afwezigheid door te geven. De feitelijke uitvoering is bij de RuG anders dan bij de UvA. De RuG heeft het wettelijk vermoeden van art. 7:610a BW weerlegd.