Bestuursrecht – Puntenrijbewijs ECLI:NL:RVS:2019:2908

  • Datum: 28 augustus 2019

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 1:3 Awb

Feiten

In deze zaak is een bestuurder in het verleden al eens veroordeeld voor het rijden onder invloed. Hierdoor heeft de Officier van Justitie besloten de bestuurder een brief te sturen, en hiermee aan te geven dat hij een strafpunt had gekregen voor het rijden onder invloed, en bij een volgende aanhouding waarbij de bestuurder onder invloed aan het rijden is, zou zijn rijbewijs worden ingetrokken. De bestuurder ging bij de rechtbank in beroep tegen deze brief.

Overweging

De rechtbank en tevens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaarde het beroep ongegrond, ze waren namelijk van oordeel dat de brief geen besluit in de zin van de Awb was geweest, aangezien ze geen rechtsgevolg in het leven riep. Het bevatte enkel informatie over de gevolgen van een tweede keer.

Rechtsvraag

Is een besluit die geen rechtsgevolg in het leven roept, aan te merken als een besluit in de zin van de Awb?

Rechtsregel

De Raad van State oordeelt dat de brief geen besluit in de zin van de Awb is, omdat deze geen rechtsgevolgen in het leven roept.