Strafrecht – Dragen hakenkruis ECLI:NL:HR:

  • Datum: 21 mei 1995

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: 137c Sr

Feiten

Verdachte droeg tijdens een demonstratie in Leeuwarden een rode band met een hakenkruis erop. Dit gebeurde tijdens de rechtszaak van een van de leden van de S.A. Storm Groningen, een voortzetting van de NSDAP.

Rechtsvraag

Kan het dragen van een hakenkruis ook als dat geschiedt in het kader van het propageren van het nationaal-socialisme doch zonder dat daarbij een nadrukkelijk verband wordt gelegd met Joden(vervolging), als een belediging worden gezien voor de Joodse gemeenschap?

Hoge Raad

Aangezien het overgrote deel van de Nederlandse gemeenschap een hakenkruis associeert met de vervolging van de Joodse Gemeenschap, kan het dragen van een hakenkruis als een belediging worden gezien. Het dragen van een hakenkruis wordt dan ook als een onmiskenbare uiting van discriminatie jegens de Joden gezien.

Rechtsregel

Geschiedenis en het algemene beeld van de gemeenschap kan ertoe leiden dat enkel het dragen van een bepaald symbool als een uiting van discriminatie kan worden gezien. Van belang hierbij is dat de verdachte zowel de bedoeling had om bepaalde ideeën over te brengen en op de hoogte moest zijn van het beledigende karakter. Er kunnen echter onder omstandigheden wel uitzonderingen worden gemaakt.