Privaatrecht – Ritzen/Hoekstra ECLI:NL:HR:2019:2026

  • Datum: 22 april 1983

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Hoekstra is al gedurende langere tijd huurder van een pand in Heerlen, verhuurd door het echtpaar Ritzen en Vandeberg. Op den duur lopen de verhoudingen tussen Hoekstra en Ritzen minder goed en besluit Hoekstra dat hij van de huurovereenkomst af wilt. Hij vordert daarom ontbinding van de huurovereenkomst. Daarnaast vordert hij dat Ritzen en Vandeberg tot de ontruiming van het pand in Heerlen worden veroordeeld, zodat Hoekstra niet zelf voor deze opdracht komt te staan. Hoekstra richt zich met zijn wensen tot de kantonrechter, die deze allemaal toewijst. De kantonrechter oordeelt daarnaast dat de vorderingen van Hoekstra uitvoerbaar bij voorraad zijn. Dit houdt in dat Hoekstra alvast tijdelijk kan overgaan tot het uitvoeren van het vonnis van de kantonrechter en dat eventueel door de wederpartij ingezette rechtsmiddelen geen schorsende werking hebben. Ritzen en Vandeberg zijn het hier niet mee eens en spannen een kort geding aan. Omdat dit rechtsmiddel geen schorsende werking heeft vanwege het feit dat het vonnis van de kantonrechter uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, willen Ritzen en Vandeberg de executie (tenuitvoerlegging) van dit vonnis staken, zodat het pand nog niet ontruimd hoeft te worden.

Rechtsvragen

Kan de executoriale kracht van een vonnis dat door de kantonrechter of een andere rechter uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, worden geschorst? Kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van het vonnis stoppen? Wanneer kan in een kort geding de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis worden gestaakt?

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat een rechter (kantonrechter of voorzieningenrechter) alleen de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis mag staken als de betreffende rechter vindt dat degene die executeert (in dit geval dus Hoekstra) geen redelijk belang heeft om zonder afwachting van het door de geëxecuteerde ingestelde rechtsmiddel tot tenuitvoerlegging van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis over te gaan. Dit zal slechts het geval zijn als er sprake is van misbruik van een bevoegdheid. Het instellen van een executiegeschil dient namelijk niet te gelden als een verkapte versie van het hoger beroep.