Strafrecht – Uitzendbureau Cito ECLI:NL:HR:1978:AC6373

  • Datum: 24 oktober 1978

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: 312 lid 1 Sr

Casus

Ronald G. (hierna: G.) heeft samen met een ander (hierna: X) het plan om geld te stelen bij uitzendbureau Cito (hierna: Cito), zulks door middel van een gewapende overval vlak na het aanleveren van geld door een waardetransport. Door middel van een sjaal en bromfietshelm maken G. en X zichzelf moeilijk herkenbaar. Vervolgens gaan zij, G. met een lege tas in de hand en X met een schietklaar pistool, de trap op naar de deur van het uitzendbureau. Nadat ze hebben aangebeld, worden ze beiden aangehouden door de politie die hen reeds aan het opwachten was.

De verdachte voert vervolgens aan dat er geen sprake is van een poging tot diefstal met geweld, maar dat er enkel voorbereidingshandelingen gepleegd zouden zijn.

Rechtsvraag

Zijn de hiervoor geschetste handelingen aan te merken als een poging tot diefstal met bedreiging of betreft het hier slechts voorbereidingshandelingen? Oftewel, is er sprake van begin tot uitvoering?

Hoge Raad

De gedragingen zoals hierboven geschetst zijn volgens de Hoge Raad aan te merken als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf, nu zij naar hun uiterlijke verschijningsvormen moeten worden gezien als gericht op de voltooiing van het misdrijf. De gedragingen staan in dusdanig verband met het voorgenomen misdrijf, dat de uitvoering daarvan reeds is aangevangen. De Hoge Raad verwerpt het beroep van de verdachte.