Publiekrecht – Ayahuasca-thee ECLI:NL:GHAMS:2018:688

  • Datum: 28 februari 2018

  • Rechtbankniveau: Gerechtshof Amsterdam

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De Santo Daime kerkgenootschap in Amsterdam is een Braziliaans kerkgenootschap die thee in erediensten gebruikt en deze thee als een ‘heilig middel’ ziet. Een vrouw die lid was van deze kerkgenootschap heeft 33 kilogram van deze thee ingevoerd in Nederland. De thee bevat een stof aangeduid als DMT, invoeren van deze stof is verboden volgens de Opiumwet. De vrouw is hiervoor aangehouden.
De raadsvrouw van de vrouw is van mening dat ontslag van alle rechtsvervolging moet volgen, nu art. 9 EVRM (vrijheid van godsdienst en levensovertuiging) tegen de overtreding van de Opiumwet in de weg zou staan.

Rechtsvraag

Is met de handhaving van een schending van de Opiumwet vanwege het handelen van de vrouw, een ongerechtvaardigde inbreuk gemaakt op haar recht op vrijheid van godsdienst?

Oordeel

Het hof oordeelt dat de voorzorgsmaatregelen die de kerk heeft genomen niet toereikend zijn om de risico’s voor de volksgezondheid met de invoer van de ayahuasca-thee terug te brengen. Er dient bij een dergelijke casus in abstracto te worden gekeken of de invoer van de schadelijke stoffen een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid, in dat geval kan de bescherming van de volksgezondheid de noodzaak met zich meebrengen om de vrijheid van godsdienst te beperken.