Privaatrecht – Bijenspat ECLI:NL:HR:1998:ZC2704

  • Datum: 18 september 1988

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Een glastuinder kreeg last van bijenspat op zijn kassen, waardoor hij productieverlies leed. De bijenspat was afkomstig van de bijen van een naburige hobbyist. Het kost de glastuinder veel geld en tijd om de bijenspat te verwijderen. De tuinder spreekt de bijenhouder aan op grond van onrechtmatige hinder.

Rechtsvraag

Is de hinder in casu onrechtmatig?

Overweging

De Hoge Raad formuleerde een standpunt voor het vraagstuk van onrechtmatige hinder. Het is van belang of degene die zich beklaagt, zich gevestigd heeft voor of nadat de hinder veroorzakende activiteiten begonnen zijn. Ook hangt de onrechtmatigheid van de hinder onder meer af van de aard, de ernst en de duur van de hinder.

Rechtsregel

Of het toebrengen van hinder onrechtmatig is, hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade en nog vele andere omstandigheden van het geval. Hier vallen plaatselijke omstandigheden onder.