Bestuursrecht – Ne bis in idem ECLI:NL:RVS:2016:1759

  • Datum: 23 november 2016

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 4:6 Awb

Feiten

Een vrouw doet meerdere verzoeken tot het wijzigen van haar persoonsgegevens in het register. Er zitten uiteenlopende tijdsperiodes tussen de verzoeken van mevrouw. De vrouw heeft in de latere aanvragen geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (NOVA) aangetoond in de zin van art. 4:6 Awb.

Rechtsvraag

Wanneer mag een bestuursorgaan gebruik maken van de mogelijkheid tot het verkort afwijzen van een herhaalde aanvraag tot het nemen van een beschikking op grond van art. 4:6 Awb?

Oordeel Hoge Rechter

De afdeling neemt hier een koerswijziging. Een bestuursorgaan mag op grond van art. 4:6 Awb een herhaalde aanvraag waarbij geen NOVA aangetoond worden verkort afwijzen. Een bestuursorgaan mag er ook voor kiezen om de aanvraag ondanks het ontbreken van NOVA opnieuw inhoudelijk te behandelen. Tegen dit vrijwillig genomen besluit was tot deze uitspraak geen beroep mogelijk bij de bestuursrechter. De afdeling overweegt hier dat het bestuursorgaan een dergelijke aanvraag niet hoeft te behandelen, maar wanneer het dit wel doet dan is het gewoon mogelijk tegen dit nieuwe besluit in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Rechtsregel

Wanneer een bestuursorgaan een herhaalde aanvraag, waarbij geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden aangetoond, vrijwillig opnieuw inhoudelijk behandeld dan is het mogelijk om tegen dit nieuwe besluit beroep in te stellen bij de bestuursrechter.