Strafrecht – Aflatoxine in pinda’s NJ 1993, 476

  • Datum: 2 februari 1933

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De verdachte is een handelaar in pinda’s en heeft een aantal zakken verkocht aan Pijlstra BV. Deze pinda’s bevatten een hoger gehalte aflatoxine dan toegestaan, namelijk meer dan 5 mg.

Rechtsvraag

Is er in dit geval sprake van afwezigheid van alle schuld (AVAS)?

Lagere rechters

De rechtbank oordeelt dat de vennootschap als handelaar zich in een positie bevindt, dat zij pinda’s onder het bereik van consumenten brengt. Dit gebeurt in de volle wetenschap dat zij nooit waterdichte garantie kan bieden voor een zuiver product, ongeacht de mate van zorgvuldigheid. Wie zich in dit probleemgebied begeeft, kan volgens de rechtbank zich nooit succesvol beroepen op afwezigheid van alle schuld.

Hoge Raad

De Hoge Raad stelt echter dat het moeilijk controleerbaar is of alle pinda’s voldoen aan de norm die wordt gesteld voor aflatoxine in pinda’s. De Hoge Raad is van mening dat de verdachte de maximaal te vergen zorg in acht heeft genomen, ter voorkoming van een te hoog gehalte aan aflatoxine in pinda’s. De verdachte heeft zich aan alle maatregelen gehouden en de maximale zorgvuldigheid betracht. Het gebeurt nu eenmaal dat er een paar pinda’s tussen zitten met een te hoog aflatoxinegehalte. De verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging wegens afwezigheid van alle schuld.

Rechtsregel

Een beroep op AVAS kan slagen wanneer de maximaal te vergen zorg is betracht, waardoor de verdachte redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.