Publiekrecht – Prijsgeven identiteit zaaddonor ECLI:NL:RBGEL:2021:1388

  • Datum: 24 maart 2021

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Gelderland

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Een vrouw heeft in 1996 zich gewend tot het ziekenhuis voor kunstmatige donorinseminatie. Diens dochter is in 1998 geboren na een ivf-behandeling in dat ziekenhuis. De moeder had een niet-anonieme donor gekozen, wat betekent dat de donor had aangegeven dat zijn gegevens niet geheim hoefden te blijven. Dit was ook de uitdrukkelijke wens van de moeder. In 2017 vroeg de dochter het ziekenhuis om de gegevens van de donor te verstrekken, de ziekenhuis deed dit niet omdat de donor inmiddels wel bezwaar had tegen verstrekking van zijn gegevens. De wens om anoniem te blijven moest het ziekenhuis volgens wetgeving uit 2004 respecteren.

Rechtsvraag

Kan het ziekenhuis worden verplicht om de gegevens van een donor te delen met de dochter vanwege het recht van art. 8 EVRM (recht op family life) en art. 7 lid 1 IVKR (recht van een kind om diens ouders te kennen)?

Oordeel

De dochter heeft in beginsel recht op deze gegevens, maar deze kunnen slechts aan haar worden verstrekt na een belangenafweging tussen de belangen van de dochter en die van de zaaddonor. Gezien de donor geen partij is bij deze zaak, kan er geen dergelijke belangenafweging plaatsvinden.