Europees recht – Procureur du Roi/Benoît and Gustave Dassonville ECLI:EU:C:1974:82

  • Datum: 11 juni 1974

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Een whiskyhandelaar Dassonville heeft in Frankrijk een partij Schotse whisky gekocht. De whiskyhandelaar wil de whisky verkopen in België. In België is volgens Koninklijk besluit 57 de benaming “Scotch Whisky” voorbehouden aan producten waarbij een officieel stuk is gevoegd waaruit het recht tot het voeren van die benaming blijkt. Frankrijk verlangt voor “Scotch Whisky” geen certificaat van oorsprong. Hoewel de producten onder dekking van de vereiste Franse documenten regulier in België zijn ingevoerd, hebben de Belgische autoriteiten gemeend dat deze documenten niet genoegzaam zijn aan de doelstellingen van het Koninklijk besluit 57.

Rechtsvraag

Moet een kwantitatieve beperking/maatregel van gelijke werking worden beschouwd als een nationaal reglementair voorschrift?

Hof van Justitie

Blijkens het dossier kan een zodanig Belgisch certificaat – anders dan een importeur die rechtstreeks uit de betrokken staat invoert – slechts met veel moeite worden verschaft. Overwegende dat iedere handelsregeling der lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen is te beschouwen. Wanneer een lidstaat een certificaat van echtheid verlangt dat door importeurs van het originele product dat in een andere lidstaat langs reguliere weg in het vrije verkeer is gebracht, minder gemakkelijk kan worden verkregen dan door importeurs die het rechtstreeks uit het land van oorsprong betrekken, is er sprake van een met het Verdrag onverenigbare maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking.

Rechtsregel

Iedere handelsregeling van de lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, is als een maatregel van gelijke werking te beschouwen.