Privaatrecht – Rollerskate ECLI:NL:HR:2009:BH1996

  • Datum: 17 april 2009

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:74 en Art. 7:611 Bw

Casus

Van den Brink is in dienst van M/VC. Zij werkt op de financiële administratie en is niet werkzaam op vrijdag. Eén keer in de drie maanden organiseert M/VC op vrijdag een activiteit voor de werknemers waarbij zij kunnen ontspannen. Werknemers kunnen voorstellen voor een activiteit doen. Deze voorstellen worden altijd eerst nog door de directie goedgekeurd. Voor de overige werknemers is het een verrassing wat de activiteit is. Op vrijdag 1 februari 2002 wordt een workshop dansen op rollerskates georganiseerd. Twee professionele skaters van een ander bedrijf worden hiervoor ingehuurd. De skates worden bij weer een ander bedrijf gehuurd. De activiteit zal plaatsvinden op de marmeren kantoorvloer. Voordat de les is begonnen, valt Van den Brink na enkele meters geskatet te hebben. Zij houdt hier letsel aan over. Zij stelt M/VC hiervoor aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW dan wel art. 7:611 BW.

Rechtsvraag

Is M/VC aansprakelijk voor de schade die tijdens het personeelsfeest geleden is?

Overweging

Vaststaat dat de schade niet geleden is in de uitoefening van de werkzaamheden, aangezien Van den Brink normaal gesproken op de financiële afdeling werkzaam was. Een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert waaraan een bijzonder risico op schade is verbonden, is uit hoofde van goed werkgeverschap verplicht om redelijkerwijs van hem te vergen zorg te betrachten om die schade te voorkomen. Het Hof oordeelt terecht dat er een zodanige samenhang tussen de activiteit en de arbeidsovereenkomst bestaat dat ten aanzien van de activiteit uit hoofde van goed werkgeverschap voor M/VC een zorg- en preventieplicht bestond, welke zij niet is nagekomen. M/VC is aansprakelijk voor de schade op grond van art. 7:611 BW jo. 6:74 BW.

Rechtsregel

Een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert waaraan een bijzonder risico op schade is verbonden, is uit hoofde van goed werkgeverschap verplicht om redelijkerwijs van hem te vergen zorg te betrachten om die schade te voorkomen.