Privaatrecht – X Holding BV/Heijmans Infra ECLI:NL:HR:2019:1841

  • Datum: 22 november 2019

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

In deze zaak heeft A in een pandakte al haar huidige én toekomstige vorderingen op derden verpand aan X Holding BV. In deze pandakte is een lijst opgenomen met een aantal specificaties. Een aantal jaar later start A een gerechtelijke procedure tegen Heijmans Infra, ze heeft een openstaande vordering op dit bedrijf. De vordering die A heeft op Heijmans Infra staat niet in de lijst die bij de pandakte is opgenomen. A wordt op een gegeven moment failliet verklaard en X Holding stelt Heijmans Infra op de hoogte van het pandrecht dat zij heeft en neemt de gerechtelijke procedure van A over. Heijmans Infra stelt zich op het standpunt dat de vordering niet is overgegaan op X Holding omdat de vordering niet op de lijst met specificaties staat.

Rechtsvraag

In hoeverre is er bij de beoordeling of aan het bepaaldheidsvereiste is voldaan, ruimte voor toepassing van de Haviltex-maatstaf?

Overweging

Het hof bepaalt in deze zaak dat de lijst met specificaties die bij de pandakte zijn opgenomen, leidend is. Het is niet relevant dat beide partijen wel de bedoeling hadden om de vordering over te dragen. De vordering is niet overgegaan op X Holding BV omdat de vordering dus niet in de lijst is opgenomen. Uit de pandakte volgen geen verdere omstandigheden die stellen dat de vordering wel zou moeten worden overgedragen. De Hoge Raad is het eens met het hof.

Rechtsregel

De bedoeling van de partijen bij het sluiten van een pandakte, is voor de beoordeling of er voldaan is aan het bepaaldheidsvereiste niet relevant voor zover deze bedoeling niet kan worden vastgesteld aan de hand van gegevens uit de pandakte zelf, dan wel uit achteraf gebleken gegevens.