Privaatrecht – Eelman/Hin ECLI:NL:HR:1959:AG2024

  • Datum: 11 december 1959

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Koopovereenkomst

Casus

Eelman verkoopt zijn boerderij aan Hin. Later schrijft Eelman aan Hin niet tot levering bereid te zijn, omdat hij ten tijde van de verkoop aan schizofrenie leed. Hij vordert vernietiging van de koopovereenkomst. Eelman had volgens de deskundigen inderdaad last van de geestesziekte schizofrenie. Hij verweert zich door te stellen dat het voor derden (en dus ook voor hem) niet te merken was dat Eelman ziek was.

Rechtsvraag

Is de overeenkomst geldig tot stand gekomen? Is het beroep van Eelman op het ontbreken van zijn wil geldig?

Overweging

De Hoge Raad stelt dat de overeenkomst geldig is op grond van de vertrouwensleer. De wederpartij wordt in casu beschermd door het gerechtvaardigde vertrouwen in de door Eelman opgewekte schijn.

Rechtsregel

Wie zich beroept op het ontbreken van de wil moet aantonen dat de wederpartij begreep (of redelijkerwijs heeft moeten begrijpen) dat deze wil ontbrak.