Bestuursrecht – Jetski , ECLI:NL:RVS:2002:AE7801

  • Datum: 18 september 2002

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het verzoek van appellanten om de ‘Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995’ te wijzigen afgewezen.

In de Regeling staat dat er op de vaarweg waarvan appellanten wonen, mag worden gevaren met een snelle motorboot met een grotere snelheid dan 20 kilometer per uur en dat er mag worden gewaterskied. Appellanten willen dat de regeling gewijzigd wordt, omdat zij ernstige geluidsoverlast ondervinden van het varen met snelle motorboten of jetski’s.

Rechtsvraag

Mag de minister bij het vaststellen van de vaargebieden voor de snelle watersport rekening houden met geluidsoverlast voor omwonenden?

Overweging

De Afdeling stelt dat de minister terecht heeft geoordeeld dat er geen andere belangen mogen worden meegewogen, omdat de wet duidelijk aangeeft welke belangen een rol mogen spelen bij het beantwoorden van de vraag welke gebieden in aanmerking komen voor reglementering. Bij de totstandkoming van de regeling heeft het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer centraal gestaan. Daarom mag het belang van het voorkomen van geluidshinder voor omwonenden niet worden meegewogen.

Rechtsregel

Wanneer de wet duidelijk aangeeft welke belangen een rol zouden kunnen spelen, mogen andere belangen niet worden meegewogen.