Bestuursrecht – Den Dulk ECLI:NL:HR:1993:ZC1055

  • Datum: 10 september 1993

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Den Dulk huurde grond van de Staat op Curaçao. Hier runde hij een hotel op. Hij deed een verzoek om twintig jaar erfpacht te krijgen op de gehuurde grond. Het bestuur van het eiland besloot Den Dulk erfpacht te geven op een ander stuk grond. Later werd toch beslist dat dit niet doorging omdat er al een andere bestemming was bedacht voor die grond.

Rechtsvraag

Mag de overheid afwijken van privaatrechtelijke overeenkomsten die door haar zelf zijn aangegaan?

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat Den Dulk genoegen moet nemen met schadevergoeding als de overheid door onvoorziene omstandigheden de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet meer kan nakomen. Nakoming kan in een dergelijk geval niet meer worden afgedwongen.

Rechtsregel

Als het door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk is dat er van de overeenkomst wordt afgeweken, is dit toegestaan.