Privaatrecht – Jansen/Jansen (Zusjes Jansen) ECLI:NL:HR:2000:AA5784

  • Datum: 12 mei 2000

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 6:162 BW

Casus

Wendy helpt haar zus Monique bij verhuizen. Wanneer zij een kast verplaatsen, raakt de rechterpols van Wendy bekneld. Dit leidt er uiteindelijk toe dat haar onderarm moet worden geamputeerd. De vraag is nu of Monique hiervoor aansprakelijk is.

Rechtsvraag

Is Monique aansprakelijk te stellen voor de schade?

Hoge Raad

De Hoge Raad beslist uiteindelijk dat hier sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Voordat het ongeluk gebeurde, hadden de zusjes al een andere, soortgelijke kast zonder ongelukken verplaatst. Gevaarscheppend gedrag is alleen onrechtmatig wanneer de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het gedrag zo groot is, dat de dader zich had moeten onthouden van dat gedrag. Hier spelen de maatstaven van zorgvuldigheid een belangrijke rol.

Rechtsregel

Uit dit arrest kan dus geconcludeerd worden dat er bij een alledaagse gedraging, die op een ongelukkige wijze schade veroorzaakt bij de ander, niet snel een maatschappelijke onzorgvuldigheid wordt aangenomen, waardoor er geen beroep gedaan kan worden op artikel 6:162 BW. Uit deze zaak bleek dat er ook bij alledaagse gedragingen in de privésfeer schade kan worden veroorzaakt.