010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de code / Get the first month of a subscription for FREE with the code: SLIMACADEMY

Strafrecht – Cabral/Nederland ECLI:CE:ECHR:2018:0828JUD003761710

Sepaand2022-11-30T10:44:31+01:00

Strafrecht - Cabral/Nederland ECLI:CE:ECHR:2018:0828JUD003761710 Datum: 28 augustus 2018 Rechtbankniveau: Europees Hof voor de Rechten van de Mens Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Artikel 6 lid 1 en 3 EVRM Casus Een man (Cabral) met Nederlandse nationaliteit is in 2006 veroordeeld voor een straatroof en drie supermarktovervallen. De handlanger van Cabral werd opgeroepen als getuige en had tegen de politie een belastende verklaring afgelegd jegens Cabral met betrekking tot de vier delicten. Tijdens de rechtszaak weigerde de handlanger echter om te getuigen over de gepleegde delicten en verklaarde hij hierbij dat hij van anderen te [...]

Strafrecht – Cabral/Nederland ECLI:CE:ECHR:2018:0828JUD003761710Sepaand2022-11-30T10:44:31+01:00

Strafrecht – Parkeerwachter HR 19 september 1988, NJ 1989/379

Sepaand2022-11-30T10:42:44+01:00

Strafrecht - Parkeerwachter HR 19 september 1988, NJ 1989/379 Datum: 19 september 1988 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: - Casus Een man parkeert zijn auto op een plek waar dit niet mag en wordt hierop aangesproken door een parkeerwachter. De parkeerwachter zegt tegen de man dat hij bij de volgende keer foutparkeren een proces-verbaal zal opmaken. De man werd ondanks de opmerking van de parkeerwachter toch vervolgd voor de parkeerovertreding. Rechtsvraag Dient het OM op grond van het vertrouwensbeginsel, wegens de opmerking van de parkeerwachter, niet-ontvankelijk te worden verklaard? Hoge Raad [...]

Strafrecht – Parkeerwachter HR 19 september 1988, NJ 1989/379Sepaand2022-11-30T10:42:44+01:00

Strafrecht – ECLI:NL:RBHAA:2009:BL1428

Sepaand2022-11-30T10:41:07+01:00

Strafrecht - ECLI:NL:RBHAA:2009:BL1428 Datum: 24 december 2009 Rechtbankniveau: Rechtbank Haarlem Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Artikel 2 aanhef A en artikel 10a Opiumwet Casus Dit arrest is een vergelijkbaar arrest met het arrest hierboven. Het gaat om dezelfde hoofdverdachte (uit het vorige arrest) die deze (mannelijke) verdachte ook aanbiedt om in documenten op te halen en mee terug te brengen naar Nederland. De verdachte krijgt in Brazilië drugs mee terug in een koffer. De verdachte wist dat het om drugs ging, maar is toch terug gevolgen naar Nederland. Dezelfde twee feiten worden ten laste [...]

Strafrecht – ECLI:NL:RBHAA:2009:BL1428Sepaand2022-11-30T10:41:07+01:00

Strafrecht – Smokkel onder druk ECLI:NL:RBHAA:2009:BL5702

Sepaand2022-11-30T10:37:05+01:00

Strafrecht - Smokkel onder druk ECLI:NL:RBHAA:2009:BL5702 Datum: 24 december 2009 Rechtbankniveau: Rechtbank Haarlem Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Artikel 2 aanhef A en artikel 10a Opiumwet Casus Een vrouw wordt verdacht van twee feiten. Cocaïnesmokkel is het eerste feit, de vrouw had toegezegd tot het smokkelen van documenten uit Brazilië in ruil voor een gratis vakantie naar het betreffende land. Bij aankomst blijkt echter dat het niet gaat om het smokkelen van documenten, maar om het smokkelen van cocaïne. Als de vrouw weigert de terugreis met het smokkelwaar te maken, wordt zij met de [...]

Strafrecht – Smokkel onder druk ECLI:NL:RBHAA:2009:BL5702Sepaand2022-11-30T10:37:05+01:00

Strafrecht – Onderzoek smartphone ECLI:NL:HR:2017:584

Sepaand2022-11-28T12:06:37+01:00

Strafrecht - Onderzoek smartphone ECLI:NL:HR:2017:584 Datum: 4 april 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 94 Sv Casus Verdachte werd aangehouden. Zijn telefoon is hierbij door een opsporingsambtenaar in beslag genomen. Aan de telefoon heeft een onderzoek met betrekking tot de contactgegevens, oproepgeschiedenis en berichten plaatsgevonden. Dit bewijs heeft er mede toe geleid dat de verdachte is veroordeeld wegens medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Rechtsvraag Is het uitlezen van gegevens van de smartphone, onrechtmatig aangezien art. 94 Sv hiervoor onvoldoende grondslag biedt? Hof Het Hof overweegt dat [...]

Strafrecht – Onderzoek smartphone ECLI:NL:HR:2017:584Sepaand2022-11-28T12:06:37+01:00

Strafrecht – Overzicht getuigen ECLI:NL:HR:2014:1496

Sepaand2022-11-28T12:04:54+01:00

Strafrecht - Overzicht getuigen ECLI:NL:HR:2014:1496 Datum: 1 juli 2014 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 328 Sv, art. 331 lid 1 Sv en art. 315 Sv Casus De verdachte is betrokken geweest bij een ongeval waarbij schade of letsel aan een ander is toegebracht. De verdachte heeft hoger beroep ingesteld. Zijn raadsman had bij appelschriftuur een zestal getuigen opgegeven. De raadsman heeft bij de Rechtbank Amsterdam verzocht om de genoemde personen toe te voegen aan de al opgegeven getuigen. Het Hof heeft dit verzoek afgewezen omdat het niet noodzakelijk zou zijn. [...]

Strafrecht – Overzicht getuigen ECLI:NL:HR:2014:1496Sepaand2022-11-28T12:04:54+01:00

Strafrecht – Wijziging tenlastelegging ECLI:NL:HR:2011:BM9102

Sepaand2022-11-28T11:28:05+01:00

Strafrecht - Wijziging tenlastelegging ECLI:NL:HR:2011:BM9102 Datum: 1 februari 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 68 Sr en art. 313 Sv De Hoge Raad heeft in dit arrest een ‘verduidelijking’ verschaft over ‘hetzelfde feit’ in art. 68 Sr en art. 313 Sv. Daarin worden, ter beantwoording van de vraag of sprake is van ‘hetzelfde feit’, relevante vergelijkingsfactoren genoemd: • De juridische aard van de feiten en de gedraging van de verdachte. Hiervoor zijn van belang - De aard en de kennelijke strekking van de gedragingen; - De tijd waarop de feiten [...]

Strafrecht – Wijziging tenlastelegging ECLI:NL:HR:2011:BM9102Sepaand2022-11-28T11:28:05+01:00

Strafrecht – Bevestigen of vernietigen vonnis eerste aanleg ECLI:NL:HR:2010:BM0256

Sepaand2022-11-28T11:25:32+01:00

Strafrecht - Bevestigen of vernietigen vonnis eerste aanleg ECLI:NL:HR:2010:BM0256 Datum: 13 juli 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 423 Sv Casus In dit arrest gaat de Hoge Raad in op art. 423 Sv. Omtrent het bevestigen of vernietigen van een vonnis in hoger beroep is de Wet stroomlijnen hoger beroep ontwikkeld. De Hoge Raad geeft een aantal nuanceringen voor het in hoger beroep bevestigen of vernietigen van een vonnis in eerste aanleg op grond van art. 423 Sv. Rechtsvraag Wanneer dient een vonnis bevestigd te worden? Hoge Raad De Hoge [...]

Strafrecht – Bevestigen of vernietigen vonnis eerste aanleg ECLI:NL:HR:2010:BM0256Sepaand2022-11-28T11:25:32+01:00

Strafrecht – Kernrol ECLI:NL:HR:1996:ZD0442,

Sepaand2022-11-28T11:23:13+01:00

Strafrecht - Kernrol ECLI:NL:HR:1996:ZD0442, Datum: 7 mei 1996 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 423 Sv Casus De dagvaarding in eerste aanleg is niet in persoon aan verzoeker betekend en dus is er sprake van een strijdigheid met art. 51 Sv. Er was sprake van een briefwisseling tussen de raadsvrouwe van verzoeker en justitiële actoren. Ook de raadsvrouwe heeft geen afschrift van de betekende dagvaarding ontvangen. In eerste aanleg en in hoger beroep werd de verzoeker bij verstek veroordeeld. Rechtsvraag Moet de zaak worden teruggewezen naar de rechter in eerste aanleg? [...]

Strafrecht – Kernrol ECLI:NL:HR:1996:ZD0442,Sepaand2022-11-28T11:23:13+01:00

Strafrecht – Kruslin & Huvig ECLI:NL:XX:1990:AD5851,

Sepaand2022-11-28T11:20:47+01:00

Strafrecht - Kruslin & Huvig ECLI:NL:XX:1990:AD5851, Datum: 24 april 1990 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 8 EVRM Casus Kruslin- zaak: In verband met het onderzoek naar de moord op Jean Baron is een machtiging afgegeven om telefoongesprekken van Dominique Terrieux, verdachte in deze zaak, af te luisteren. Kruslin heeft in de periode dat de gendarmerie de telefoongesprekken van Dominique Terrieux aftapte, gebruik gemaakt van deze telefoonlijn en informatie losgelaten over een andere moordzaak (Gerbe d’Or). De gendarmerie heeft vervolgens de politie geïnformeerd over de inhoud van deze gesprekken, waarna een strafrechtelijk [...]

Strafrecht – Kruslin & Huvig ECLI:NL:XX:1990:AD5851,Sepaand2022-11-28T11:20:47+01:00
Go to Top