Privaatrecht – Kinheim/Pelders NJ 2000, 258

  • Datum: 4 februari 2000

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Kinheim gaat een overeenkomst aan met Pelders. Hierin geeft Kinheim aan Pelders de opdracht om schroefelementen te vervaardigen. Echter, de schroefelementen voldoen niet aan de verwachtingen. Hiervoor vordert Kinheim schadevergoeding, maar Pelders stelt dat hij in gebreke gesteld had moeten worden.

Rechtsvraag

Treedt verzuim zonder ingebrekestelling in?

Overweging

Het is feitelijk nog mogelijk om na te komen, maar er kan in de tussentijd schade zijn ontstaan, omdat Kinheim nu niet de juiste schroeven bezit. Deze schade is definitief. Deze tekortkoming die in de tussentijd is ontstaan, is dan niet meer voor herstel vatbaar en maakt nakoming niet meer mogelijk. Deze schade wordt ook wel gevolgschade genoemd. Verzuim treedt dan zonder ingebrekestelling in. Het gaat er dus volgens de Hoge Raad niet om of de prestatie blijvend onmogelijk is, maar of de schadepost blijvend is.

Rechtsregel

Indien de schade definitief is, kan er niet meer worden nagekomen ten aanzien van deze schade. Verzuim treedt dan zonder ingebrekestelling in.