Internationaal recht – Plaumann

  • Datum: 15 juli 1949

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Internationaal recht

  • Wetsartikelen: art. 263 VWEU

Plaumann was een Duitse onderneming. Particulieren kunnen op grond van art. 263 VWEU een beroep tot nietigverklaring instellen, die hoewel tot een andere persoon is gericht, hen rechtstreeks en individueel raken. De vraag was of Plaumann deze positie als onderneming kon aannemen, net als een particulier. De nietigverklaring kan alleen worden ingesteld als de beschikking hen betreft uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie, welke hen ten opzichte van ieder ander karakteriseert en hen daarom individualiseert op soortgelijke wijze als de adressaat.