Privaatrecht – Teixera de Mattos NJ 1968, 274

  • Datum: 12 januari 1968

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

In de kluis van bank Teixeira de Mattos lagen aandelencertificaten. De serienummers van de aandelen zijn echter niet genoteerd. Er is dus niet duidelijk van wie deze aandelen nu eigenlijk zijn. De certificaten zijn niet identificeerbaar. Eisers stellen eigenaar van deze aandelen te zijn en willen ze terug.

Rechtsvraag

Wie is de eigenaar van de aandelen?

Overweging

Aandelen gaan vaak voortdurend over van eigenaar. Nu de serienummers niet zijn genoteerd, is het bijna onmogelijk de werkelijke eigenaar aan te wijzen. Het is dus niet aan te wijzen voor wie de bank de aandelen is gaan houden nu er niet precies kan worden gezegd wie eigenaar zijn van de aandelen. Daarom is de bank nu eigenaar geworden van de aandelen.

Rechtsregel

Een eigenaar die zijn eigendomsrecht wil aanwijzen moet precies kunnen aanwijzen wat de zaak is waarop het eigendomsrecht rust.