Verbintenissenrecht – Natronloog (De Rijk/Dorpshuis Kamerik) ECLI:NL:HR:1982:AG4306

  • Datum: 8 januari 1982

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Verbintenissenrecht

  • Wetsartikelen: 6:162 BW

Casus

In dit arrest zet een schoonmaakster van het Dorpshuis een zak huisvuil op straat, waarin zich een emmertje met de bijtende stof natronloog bevindt. De vuilnisman gooit deze zak met huisvuil in de vuilniswagen en krijgt hierbij een straal natronloog in zijn oog. De vuilnisman houdt hier blijvend oogletsel aan over en stelt het Dorpshuis aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad.

Rechtsvraag

Is het Dorpshuis aansprakelijk voor de letselschade van de vuilnisophaler op grond van onrechtmatige daad?

Rechtbank en het hof

De rechtbank wees de vordering van de vuilnisman af. Het hof oordeelde dat de schoonmaakster niet had kunnen weten dat de vuilnisman wegens gebrek aan de laadbak van de vuilniswagen een straal natronloog in zijn oog zou krijgen.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat deze gedraging in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Een emmertje met onbekende vloeistof in een vuilniszak voor de vuilnisophaaldienst neerzetten, is in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid, tenzij men weet dat de vloeistof geen gevaar oplevert of tenzij de vuilniszak persoonlijk wordt afgegeven met waarschuwing. Kinderen en dieren hadden er in dit geval bijvoorbeeld ook aan kunnen snuffelen/aanraken en daardoor ook letsel kunnen oplopen.

Rechtsregel

Het gaat bij de zorgvuldigheidseis niet om de waarschijnlijkheid van de concrete schade, maar om de waarschijnlijkheid van de ongelukken die zouden kunnen gebeuren nadat je een vuilniszak met een onbekende vloeistof neerzet zonder verdere voorzorgsmaatregelen te nemen.