Privaatrecht – Fiona Shevill ECLI:EU:C:1995:61

  • Datum: 7 maart 1995

  • Rechtbankniveau: Het Hof

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

In onderhavige zaak was er sprake van een onrechtmatige publicatie. Op grond van art. 5 sub 3 van het Executieverdrag is het gerecht bevoegd op de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. In casu rees de vraag tot welke rechter de gelaedeerde zich kon wenden.

Rechtsvraag

Welke gerechten zijn bevoegd uitspraak te doen met betrekking tot een rechtsvordering tot vergoeding van schade die de gelaedeerde heeft geleden?

Het Europees Hof van Justitie

Onder het zinsdeel ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ vallen zowel de plaats van de veroorzakende gebeurtenis als de plaats waar de schade is ingetreden.