Privaatrecht – Vogelzang C.S./Gemeente Landgraaf NJ 2016, 78

  • Datum: 18 september 2015

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De heer Vogelzang wilde zijn bungalow verkopen. Hij kwam er hierbij achter dat de drie stroken grond die hij de zijne achtte, eigenlijk tot de gemeente behoorden. Hij deed vervolgens een beroep op verkrijgende verjaring.

Rechtsvraag

Had Vogelzang de pretentie eigenaar te zijn en was hij daardoor bezitter geworden van een van deze stroken?

Overweging

Of iemand bezitter is, hangt af van de feitelijke macht die hij wel of niet over de zaak uitoefent. Als de zaak in het bezit van een ander is, zijn op zichzelf staande machtsuitoefeningen voor inbezitneming niet genoeg. De machtsuitoefening moet daarom naar verkeersopvattingen het bezit van de oorspronkelijke bezitter teniet doen. Ook de vraag of de vereiste feitelijke macht uitgeoefend wordt, moet beoordeeld worden aan de hand van de verkeersopvatting en de uiterlijke feiten.

Rechtsregel

De feitelijke macht is bepalend voor bezit, deze moet de macht van de eigenlijke bezitter te niet doen. Of dit het geval is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de verkeersopvattingen.