Strafrecht – Onbehoorlijk gedrag ECLI:NL:HR:1985:AB7967

  • Datum: 2 april 1985

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 4 ARV

Casus

Een vrouw die haar voeten op een stoel plaatste in de restauratie werd aangesproken door twee agenten van de spoorwegpolitie. Deze agenten heeft zij uitgescholden. De agenten vroegen haar te vertrekken, maar de vrouw weigerde dit. Zij is vervolgens aangehouden wegens onbehoorlijk gedrag. De vrouw beweert dat art. 4 ARV (Algemeen reglement voor het vervoer op spoorwegen) in strijd is met het legaliteitsbeginsel, aangezien de term ‘onbehoorlijk gedrag’ te vaag zou zijn.

Rechtsvraag

Is Art. 4 ARV in strijd met het legaliteitsbeginsel?

Hoge Raad

De Hoge Raad besloot dat Art. 4 ARV niet in strijd is met het legaliteitsbeginsel aangezien het hier gaat om een norm die geconcretiseerd is voor het gedrag op stations en in treinen.
De Hoge Raad verwerpt het beroep.