Privaatrecht – Manegepaard Imagine ECLI:NL:HR:2016:162

  • Datum: 29 januari 2016

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:179 BW

Casus

Een echtpaar is samen eigenaar van een manege en exploiteert die samen. Op 13 mei 2011 wordt de vrouw tijdens het lesgeven in de buitenbak omvergelopen door een van hun eigen paarden (Imagine). Eiseres loopt een gescheurde dijspier en een gebroken heup op. Hierdoor is zij beperkt inzetbaar in de manege en loopt zij vermogensverlies op. De vrouw spreekt vervolgens op grond van artikel 6:179 jo 6:181 (de verzekering van) haar man aan tot vergoeding van haar schade. De rechtbank Noord-Holland die over deze kwestie diende te oordelen, heeft een drietal prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Eén van deze vragen betrof de vraag of de ‘hangmat-regel’ ook voor medebezitters van een dier geldt.

Rechtsvraag

Is de hangmat-regel ook van toepassing op medebezitters van een dier (artikel 6:179)?

Rechtsoverwegingen

3.6.2. Anders dan bij het gevaar voor schade dat uitgaat van een verborgen gebrek aan een opstal, is steeds kenbaar dat een dier – als levend wezen – beschikt over onberekenbare eigen energie waarmee het mogelijk schade kan toebrengen. Van de medebezitter die door toedoen van een dier schade lijdt, kan worden gezegd dat hij ook voor zichzelf een gevaar in het leven heeft geroepen of in stand heeft gehouden waarvan hij wordt geacht zich bewust te zijn. Het ligt daarom minder voor de hand dat art. 6:179 ook bescherming biedt voor het slachtoffer dat bewust bijdraagt aan het scheppen van (kenbaar) gevaar.

Rechtsregel

De hangmat-regel is niet van toepassing op medebezitters van een dier (artikel 6:179).

Slimme tip:

Als je op het tentamen een vraag krijgt over aansprakelijkheid van medebezitters gebruik dan altijd het manegepaard imagine arrest én het hangmat arrest. Anders loop je punten mis.