Privaatrecht – Kers/Rijpma ECLI:NL:HR:2006:AV1706

  • Datum: 22 december 2006

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 1065 Rv

Feiten

Rijpma woont in een vrij oud huis en vindt dat het aan vernieuwing toe is. Hij schakelt een deskundige en na het advies schakelt Rijpma Kers in om werkzaamheden aan het huis te verrichten. Onder deze werkzaamheden valt onder andere het wegbreken van de schoorsteen om er een modernere schoorsteen voor in de plaats te zetten. Deze ouderwetse schoorsteen bevatte echter een asbesthoudende leiding, die niet heel is gebleven bij het wegbreken. Rijpma stelt daarom dat er nu door toedoen van Kers sprake is van asbestbesmetting. Rijpma vordert daarom schadevergoeding van Kers en start hiertoe een arbitrageprocedure. In het arbitrale vonnis wordt Rijpma echter niet in het gelijk gesteld. Er wordt in dit vonnis weinig gemotiveerd waarom Rijpma ongelijk heeft. Daarom wil Rijpma dat het arbitrale vonnis vernietigd wordt op grond van een ontbrekende motivering.

Rechtsvraag

Kan een arbitraal vonnis worden vernietigd op de grond dat sprake is van een ontbrekende of ondeugdelijke motivering?

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat een arbitraal vonnis vernietigd kan worden op grond van art. 1065 lid 1 Rv als dit niet met redenen is omkleed. De Hoge Raad vervolgt dat vernietiging op basis hiervan alleen mogelijk is als een motivering ook daadwerkelijk ontbreekt. Vernietiging van een arbitraal vonnis kan in beginsel dus niet als er sprake is van een ondeugdelijke vonnis. Dit heeft er mee te maken dat een rechter niet de bevoegdheid heeft om een arbitraal vonnis ook inhoudelijk te toetsen. Echter, de Hoge Raad overweegt vervolgens dat het kan gelden als een geheel ontbreken van een motivering, als het zo duidelijk is dat er een ondeugdelijke motivering aan het arbitrale vonnis ten grondslag heeft gelegen. Daar is in deze zaak sprake van en het vonnis mocht dus vernietigd worden op grond van art. 1065 lid 1 Rv.

Relevante artikelen

Art. 1065 lid 1 Rv