Privaatrecht – 1 jaar lang niet op werk verschijnen ECLI:NL:RBNHO:2019:8908

  • Datum: 10 oktober 2019

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Noord-Holland

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Een schoonmaker is sinds 2008 werkzaam bij een schoonmaakbedrijf. In september 2017 wordt de schoonmaker ziek. Op 17 januari 2018 wordt hij door de bedrijfsarts hersteld verklaard. De werknemer gaat niet aan het werk en het loon blijft uit. In januari 2019 meldt de werknemer zich telefonisch bij de werkgever. Hij stuurt op 28 maart via zijn advocaat een brief waarin hij zich expliciet beschikbaar meldt voor werk en aanspraak maakt op loon.

Rechtsvraag

Mag de werknemer gewoon weer aan het werk?

Rechtbank

De schoonmaker stapt naar de rechter om daar loondoorbetaling en wedertewerkstelling te vorderen. De werkgever meent dat ervan uit gegaan moet worden dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd of opgezegd door een jaar lang niet op het werk te verschijnen. Er is ook sprake van rechtsverwerking volgens de werkgever. De rechter oordeelt anders. Voor een opzegging of beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging vereist. En die was er hier niet. Er is in dat jaar geen mededeling van de werknemer geweest. Er is ook geen rechtsverwerking, oordeelt de rechter. Het stilzitten van de werknemer kan niet tot de conclusie leiden dat hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of beëindigd. De werkgever moet het loon betalen vanaf 1 april 2019. Vanaf 28 maart was het duidelijk dat de werknemer zich beschikbaar hield voor werk.