Staatsrecht – Rechterlijk uitzendverbod NJ 2004/80

  • Datum: 2 mei 2003

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Staatsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 7 Gw

Casus

Pieter Storms verzorgde een televisieprogramma dat als doel had misstanden aan de kaak te stellen bij directies van bedrijven. Een van de directeuren werd door Storms een aantal keren in het zicht van de camera de grond in geboord, waarna hij in een kort geding een uitzendverbod van de opnames vorderde. Volgens deze directeur was het uitzenden strijdig met art. 7 Gw.

Rechtsvraag

Kan een uitzending worden verboden op grond van art. 7 Gw?

Overweging

Volgens de Hoge Raad was de handelswijze van Storms tegenover de betreffende directeur onrechtmatig.

Rechtsregel

Als een uitzending uiterst onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is en iemand benadeeld wordt, kan met succes aan de rechter worden gevraagd om een uitzending te verbieden op grond van art. 7 Gw.