Publiekrecht – Von Hannover t. Duitsland 40660/08 en 60641/08

  • Datum: 7 februari 2012

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: Art. 10 EVRM

Feiten

Caroline von Hannover, prinses van Monaco, probeert middels een rechtszaak te voorkomen dat foto’s van haar privéleven worden gepubliceerd via de media. Zij geeft aan dat dit een inbreuk is van de persoonlijke levenssfeer. De pers die de foto’s hebben verspreid daarentegen verdedigen zich met het recht op vrijheid van meningsuiting en ook de persvrijheid die daaronder valt.

Rechtsvraag

Hoe weegt het recht op persvrijheid van art. 10 EVRM op tegen het recht van privacy van art. 8 EVRM?

Oordeel

Het Hof benadrukt dat de nationale autoriteiten zowel onder art. 8 EVRM als onder art. 10 EVRM een bepaalde margin of appreciation hebben. Uitgangspunt is wel dat beide rechten even zwaar wegen. De rechter moet bij de afweging van de twee rechten een aantal criteria in acht nemen:

• Draagt de foto of publicatie bij aan een debat over een onderwerp van algemeen belang?;
• Wat is de rol of functie van de betrokkene en de aard van de activiteiten waarover wordt bericht?;
• Ook het eerdere gedrag van de afgebeelde persoon is relevant;
• Verder dient rekening te worden gehouden met de wijze van publicatie en het bereik van de publicatie;
• Tenslotte de vraag: zijn de foto’s openlijk of op een verborgen manier genomen?