010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de code / Get the first month of a subscription for FREE with the code: SLIMACADEMY

Strafrecht – S.N. tegen Zweden ECLI:NL:XX:2002:AF0932,

Sepaand2022-11-28T11:18:41+01:00

Strafrecht - S.N. tegen Zweden ECLI:NL:XX:2002:AF0932, Datum: 2 juli 2002 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 6 EVRM Casus De lerares van de tienjarige M. meldde bij de Sociale Raad van de gemeente het vermoeden dat M. seksueel misbruikt werd door de klager. Het eerste en tweede verhoor van M. werd afgenomen door een politieambtenaar, zonder de aanwezigheid van de raadsman van de klager. In proces werd er geen verzoek ingediend door de raadsman van de klager om M. te ondervragen. Klager vroeg echter verlof om beroep in te stellen bij het [...]

Strafrecht – S.N. tegen Zweden ECLI:NL:XX:2002:AF0932,Sepaand2022-11-28T11:18:41+01:00

Strafrecht – Ondervragingsrecht I-447 ECLI:NL:HR:2017:1016

Sepaand2022-11-28T11:16:41+01:00

Strafrecht - Ondervragingsrecht I-447 ECLI:NL:HR:2017:1016 Datum: 4 juli 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: / Casus De verdachte werd beschuldigd van diefstal en bedreiging om de diefstal mogelijk te maken. In cassatie wordt geklaagd over het gebruiken van een getuigenverklaring voor het bewijs, terwijl de verdediging niet in de gelegenheid is geweest om de getuige te ondervragen. Rechtsvraag Moet de verdediging in staat worden gesteld getuigen te ondervragen? Hoge Raad De Hoge Raad herhaalt de rechtsoverwegingen van het EHRM uit de uitspraak Schatschaswili/Duitsland. De verdediging heeft in een strafzaak aanspraak op [...]

Strafrecht – Ondervragingsrecht I-447 ECLI:NL:HR:2017:1016Sepaand2022-11-28T11:16:41+01:00

Strafrecht – Ondervragingsrecht I-440 ECLI:NL:HR:2017:1015

Sepaand2022-11-28T11:14:46+01:00

Strafrecht - Ondervragingsrecht I-440 ECLI:NL:HR:2017:1015 Datum: 4 juli 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: / In dit arrest worden de beoordelingscriteria voor verzoeken tot het oproepen van getuigen door de verdediging besproken. Er wordt voornamelijk gekeken naar de verhouding tussen de eisen in de rechtspraak van de HR en art. 6 EVRM. Rechtsvraag Wanneer mag een verzoek, van de verdediging, tot het oproepen van getuigen worden afgewezen? Hoge Raad In Nederland staat het verdedigingsbelang voorop. De verdachte die een getuige wenst te horen moet hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. Het [...]

Strafrecht – Ondervragingsrecht I-440 ECLI:NL:HR:2017:1015Sepaand2022-11-28T11:14:46+01:00

Strafrecht – Schatschaswili tegen Duitsland ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410

Sepaand2022-11-28T11:12:05+01:00

Strafrecht - Schatschaswili tegen Duitsland ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410 Datum: 15 december 2015 Rechtbankniveau: EHRM, Grote Kamer Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: / Casus Op 15 december 2015 is door het EHRM een overzichtsarrest gewezen waarin de tot dan toe versnipperde rechtspraak op het gebied van de oproeping van getuigen wordt samengevoegd en nader wordt geduid. Rechtsvraag Op welke manier kan de tot dusverre versnipperde rechtspraak wat betreft de oproeping van getuigen worden uitgelegd? EHRM Het EHRM heeft als uitgangspunt genomen dat al het bewijs tegen een verdachte in zijn bijzijn tijdens een publieke hoorzitting naar voren [...]

Strafrecht – Schatschaswili tegen Duitsland ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410Sepaand2022-11-28T11:12:05+01:00

Strafrecht – Weerleggen alternatief scenario/ Venrayse arrest ECLI:NL:HR:2010:BK3359

Sepaand2022-11-28T11:09:30+01:00

Strafrecht - Weerleggen alternatief scenario/ Venrayse arrest ECLI:NL:HR:2010:BK3359 Datum: 16 maart 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 359 lid 2 Sv Casus Een verdacht is vrijgesproken door het hof met een uitgebreide motivering. Volgens het hof ontbreken bewijsmiddelen die het die verklaring van verdachte weerleggen. Volgens het hof zijn deze vereist. Rechtsvraag Moet de weerlegging van de verklaring van de verdachte door middel van bewijsmiddelen geschieden? Hoge Raad De Hoge Raad sprak zich in dit arrest uit over de alternatieve lezing van de gebeurtenissen. Een verdachte kan het tegen hem [...]

Strafrecht – Weerleggen alternatief scenario/ Venrayse arrest ECLI:NL:HR:2010:BK3359Sepaand2022-11-28T11:09:30+01:00

Strafrecht – Reikwijdte motivering/hennepkwekerij ECLI:NL:HR:2006:AU9130

Sepaand2022-11-28T11:06:31+01:00

Strafrecht - Reikwijdte motivering/hennepkwekerij ECLI:NL:HR:2006:AU9130 Datum: 11 april 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 359 lid 2 Sv Casus In casu is verdachte door het hof veroordeeld wegens het deelnemen aan een criminele organisatie die als doel heeft het handelen in hennep. Dit is in strijd met de Opiumwet. De verdachte heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld door te zeggen dat het Hof de bewezenverklaring van deelnemen aan een criminele organisatie ontoereikend heeft gemotiveerd en dus in strijd heeft gehandeld met art. 359 lid 2 Sv. Hoge Raad [...]

Strafrecht – Reikwijdte motivering/hennepkwekerij ECLI:NL:HR:2006:AU9130Sepaand2022-11-28T11:06:31+01:00

Strafrecht – Beoordelingskader vormverzuimen ECLI:NL:HR:2020:1889

Sepaand2022-11-28T11:02:53+01:00

Strafrecht - Beoordelingskader vormverzuimen ECLI:NL:HR:2020:1889 Datum: 1 december 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 359a Sv Casus In eerdere arresten heeft de Hoge Raad uiteengezet wanneer er sprake is van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv en aan welke wettelijke voorwaarden moet worden voldaan voordat toepassing kan worden gegeven aan een van de in art. 359a Sv genoemde rechtsgevolgen. Hoge Raad De HR merkt het volgende op: • Op de strafrechter rust niet de taak en verantwoordelijkheid om de rechtmatigheid en integriteit van de het optreden van de [...]

Strafrecht – Beoordelingskader vormverzuimen ECLI:NL:HR:2020:1889Sepaand2022-11-28T11:02:53+01:00

Strafrecht – Jagen, NJ 2000 522

Sepaand2022-11-28T10:57:11+01:00

Strafrecht - Jagen, NJ 2000 522 Datum: 30 mei 2000 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 359 lid 2 Sv Casus Verdachte werd in hoger beroep veroordeeld wegens het handelen in strijd met de Jachtwet. Jagen is alleen toegestaan op bepaalde dieren en alleen in een bepaalde periode van het jaar. Daarbij moet de jager tevens beschikken over een jachtvergunning. Verdachte bevond zich in een gebied waar altijd werd gejaagd als het wel jachtseizoen was. Hij liep daar samen met een loslopende jachthond rond. Toen de verdachte een aantal spelletjes met [...]

Strafrecht – Jagen, NJ 2000 522Sepaand2022-11-28T10:57:11+01:00

Strafrecht – Straatroof of geintje. NJ 2009 171

Sepaand2022-11-28T10:54:35+01:00

Strafrecht - Straatroof of geintje. NJ 2009 171 Datum: 24 maart 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Art. 359 lid 2 Sv Casus De verdachte in deze zaak is door het Gerechtshof veroordeeld voor het plegen van een gezamenlijke diefstal van een mobiele telefoon van het slachtoffer. Daarnaast zou hij voorafgaand aan de diefstal ook het slachtoffer hebben bedreigd met geweld door met zijn mededaders of korte afstand van het slachtoffer te gaan staan. Het verweer hield in dat verdachte en zijn mededaders niet het oogmerk hadden aangever te beroven maar [...]

Strafrecht – Straatroof of geintje. NJ 2009 171Sepaand2022-11-28T10:54:35+01:00

Strafrecht – Vrijheid voor de feitenrechter, NJ 2000 437

Sepaand2022-11-28T10:52:52+01:00

Strafrecht - Vrijheid voor de feitenrechter, NJ 2000 437 Datum: 14 januari 2000 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: / Casus Ten laste van verdachte was in hoger beroep bewezen verklaard dat hij opzettelijk en met voorbedachte rade iemand van het leven had beroofd. Tevens was ten laste van verdachte bewezen verklaard dat hij een vuurwapen voorhanden heeft gehad, waarmee het slachtoffer van het leven was beroofd. Daarom was het hof in hoger beroep van mening dat het opleggen van een straf in de vorm van een gevangenisstraf van zeer lange duur [...]

Strafrecht – Vrijheid voor de feitenrechter, NJ 2000 437Sepaand2022-11-28T10:52:52+01:00
Go to Top