010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de code / Get the first month of a subscription for FREE with the code: SLIMACADEMY

Privaatrecht – I- grond ECLI:NL:RBNHO:2021:158

Sepaand2023-03-02T17:15:44+01:00

Privaatrecht - I- grond ECLI:NL:RBNHO:2021:158 Datum: 5 januari 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Noord-Holland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak vindt de kantonrechter dat ontslag op staande voet voor het nuttigen van pakje(s) drinken van een klant van de werkgever, een vliegtuigonderhoudsbedrijf, een te zware sanctie is. De werkgever bepleit weliswaar dat zij een zero tolerance beleid heeft, maar de werkgever heeft dat beleid niet duidelijk genoeg kenbaar gemaakt en past dat beleid niet consequent genoeg toe. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden op de cumulatiegrond, de werknemer heeft zich een beetje verwijtbaar [...]

Privaatrecht – I- grond ECLI:NL:RBNHO:2021:158Sepaand2023-03-02T17:15:44+01:00

Privaatrecht – G-grond en verwijtbaarheid wg/wn ECLI:NL:PHR:2020:1196

Sepaand2023-03-02T17:15:44+01:00

Privaatrecht - G-grond en verwijtbaarheid wg/wn ECLI:NL:PHR:2020:1196 Datum: 18 december 2020 Rechtbankniveau: Parket bij de Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:699 lid 3 sub g BW Casus In deze casus speelt de vraag of voor de ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding in de zin van art. 7:669 lid 3 sub g BW de verwijtbaarheid van de werkgever of werknemer een vereiste is. Rechtsvraag Is de verwijtbaarheid een vereiste bij ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding? Hoge Raad De Hoge Raad heeft bepaald dat verwijtbaarheid geen vereiste is voor ontbinding wegens een verstoorde [...]

Privaatrecht – G-grond en verwijtbaarheid wg/wn ECLI:NL:PHR:2020:1196Sepaand2023-03-02T17:15:44+01:00

Privaatrecht – Sietses tegen Sneek ECLI:NL:HR:2002:AF0585

Sepaand2023-03-02T17:15:44+01:00

Privaatrecht - Sietses tegen Sneek ECLI:NL:HR:2002:AF0585 Datum: 15 november 2002 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 3:34 Bw Casus Sneek treedt op 1 maart 1988 voor onbepaalde tijd in dienst bij Sietses. Enkele jaren later valt Sneek uit wegens ziekte, maar hervat hij kort daarop zijn werkzaamheden op therapeutische basis. Eind 1997 heeft Sneek een gesprek met de directeur van Sietses, waarin hij aangeeft te willen stoppen. Hij bevestigt zijn ontslag per brief. Op 1 maart 1998 vernietigt de gemachtigde van Sneek deze eenzijdige ontslagname op grond van het feit dat [...]

Privaatrecht – Sietses tegen Sneek ECLI:NL:HR:2002:AF0585Sepaand2023-03-02T17:15:44+01:00

Privaatrecht – Ernstige verwijtbaarheid werkgever en werknemer; billijke vergoeding ECLI:NL:GHARL:2022:281

Sepaand2023-03-02T17:15:45+01:00

Privaatrecht - Ernstige verwijtbaarheid werkgever en werknemer; billijke vergoeding ECLI:NL:GHARL:2022:281 Datum: 17 januari 2022 Rechtbankniveau: Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak was een vrouw werkzaam als statutair directeur bij een bedrijf. Zij zou ontslagen worden, maar heeft zich ziek gemeld voor de vergadering waarin haar ontslag besproken zou gaan worden. De werkneemster werd alsnog ontslagen, in een kort geding is dit besluit vernietigd aangezien dit in strijd is met het opzegverbod wegens ziekte. De vrouw is nadat zij weer aanwezig was op de werkvloer alsnog rechtsgeldig ontslagen. [...]

Privaatrecht – Ernstige verwijtbaarheid werkgever en werknemer; billijke vergoeding ECLI:NL:GHARL:2022:281Sepaand2023-03-02T17:15:45+01:00

Privaatrecht – New Hairstyle ECLI:NL:HR:2017:1187

Sepaand2023-03-02T17:15:45+01:00

Privaatrecht - New Hairstyle ECLI:NL:HR:2017:1187 Datum: 30 juni 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan in het kader van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het uitgangspunt in de WWZ is dat de werknemer bij (onvrijwillige) beëindiging van het dienstverband alleen recht heeft op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Als er sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werkgever kan de werknemer naast een transitievergoeding een billijke vergoeding krijgen. Daarvoor moet de werknemer naar de rechter. Hoe de rechter de [...]

Privaatrecht – New Hairstyle ECLI:NL:HR:2017:1187Sepaand2023-03-02T17:15:45+01:00

Privaatrecht – 1 jaar lang niet op werk verschijnen ECLI:NL:RBNHO:2019:8908

Sepaand2023-03-02T17:15:46+01:00

Privaatrecht - 1 jaar lang niet op werk verschijnen ECLI:NL:RBNHO:2019:8908 Datum: 10 oktober 2019 Rechtbankniveau: Rechtbank Noord-Holland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een schoonmaker is sinds 2008 werkzaam bij een schoonmaakbedrijf. In september 2017 wordt de schoonmaker ziek. Op 17 januari 2018 wordt hij door de bedrijfsarts hersteld verklaard. De werknemer gaat niet aan het werk en het loon blijft uit. In januari 2019 meldt de werknemer zich telefonisch bij de werkgever. Hij stuurt op 28 maart via zijn advocaat een brief waarin hij zich expliciet beschikbaar meldt voor werk en aanspraak [...]

Privaatrecht – 1 jaar lang niet op werk verschijnen ECLI:NL:RBNHO:2019:8908Sepaand2023-03-02T17:15:46+01:00

Privaatrecht – Kummeling/Oskam ECLI:NL:HR:2011:BQ8134

Sepaand2023-03-02T17:15:46+01:00

Privaatrecht - Kummeling/Oskam ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 Datum: 30 september 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:629 lid 1 BW Casus Eiser tot cassatie (werknemer) heeft met verweerster in cassatie (werkgever) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Werknemer is in juni 1998 arbeidsongeschikt geworden en heeft zijn werk in maart 1999 in de vorm van passend geachte werkzaamheden hervat. Per 21 juni 1999 is hem een WAO-uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid toegekend. Doordat zijn klachten verergeren heeft de werknemer in overleg met de werkgever vanaf medio oktober 2002 halve dagen gewerkt. Enige tijd daarna [...]

Privaatrecht – Kummeling/Oskam ECLI:NL:HR:2011:BQ8134Sepaand2023-03-02T17:15:46+01:00

Privaatrecht – Goldsteen/Roeland ECLI:NL:HR:1991:ZC0448

Sepaand2023-03-02T17:15:46+01:00

Privaatrecht - Goldsteen/Roeland ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 Datum: 13 december 1991 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Goldsteen werkt als chauffeur bij Roeland. Laden en lossen maakt ook deel uit van zijn taken als chauffeur, maar doordat hij ziek is geworden kan hij de taken betreffende het laden en lossen niet meer uitvoeren. Goldsteen biedt aan om alternatieve functies te gaan verrichten en geeft aan dat hij met een bijrijder wel in staat is zijn oude functie te blijven vervullen. Roeland weigert het loon van de Goldsteen door te betalen, aangezien Goldsteen geen [...]

Privaatrecht – Goldsteen/Roeland ECLI:NL:HR:1991:ZC0448Sepaand2023-03-02T17:15:46+01:00

Privaatrecht – Concurrentiebeding korte duur arbeidsovereenkomst ECLI:NL:RBOVE:2021:3156

Sepaand2023-03-02T17:15:47+01:00

Privaatrecht - Concurrentiebeding korte duur arbeidsovereenkomst ECLI:NL:RBOVE:2021:3156 Datum: 20 juli 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Overijssel Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:653 BW Casus In deze zaak is een man pas elf dagen in dienst bij een nieuw bedrijf als hij een aanbod krijgt van een concurrent. Hij besluit zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. In deze overeenkomst staat echter een concurrentiebeding opgenomen waarin staat dat het verboden is om bij een concurrent te gaan werken. De werkgever wil dat de voormalig werknemer zijn werkzaamheden bij de concurrent staakt en stapt naar de rechter. Rechtsvraag Kan [...]

Privaatrecht – Concurrentiebeding korte duur arbeidsovereenkomst ECLI:NL:RBOVE:2021:3156Sepaand2023-03-02T17:15:47+01:00

Privaatrecht – Uitleg en reikwijdte schriftelijkheidseis ECLI:NL:HR:2017:364

Sepaand2023-03-02T17:15:47+01:00

Privaatrecht - Uitleg en reikwijdte schriftelijkheidseis ECLI:NL:HR:2017:364 Datum: 3 maart 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:653 BW Casus In deze zaak vordert een adviesbureau drie ton boete van een voormalige werknemer. Deze belastingadviseur was zijn eigen onderneming begonnen nadat hij ontslag had genomen bij het adviesbureau. Volgens het adviesbureau heeft de belastingadviseur het tussen hen overeengekomen relatiebeding geschonden. De belastingadviseur voert aan dat het beding niet schriftelijk is overeengekomen en derhalve niet kan worden tegengeworpen, omdat hij het personeelsreglement niet vóór of bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst had [...]

Privaatrecht – Uitleg en reikwijdte schriftelijkheidseis ECLI:NL:HR:2017:364Sepaand2023-03-02T17:15:47+01:00
Go to Top