010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de code / Get the first month of a subscription for FREE with the code: SLIMACADEMY

Internationaal recht – Tehran hostages

Sepaand2022-11-29T11:52:02+01:00

Internationaal recht - Tehran hostages Datum: 24 mei 1980 Rechtbankniveau: ICJ Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: 1955 Treaty and the Vienna Conventions Facts On 4 November 1979, a militant group of Iranian students entered the United States Embassy and overtook it, taking its 65 occupants hostage. 13 women and blacks were released, leaving 52 hostages. Although Iran had promised protection to the U.S. Embassy, the guards disappeared during the takeover and the government did not attempt to stop it or rescue the hostages. The U.S. arranged to meet with Iranian authorities to discuss [...]

Internationaal recht – Tehran hostagesSepaand2022-11-29T11:52:02+01:00

Internationaal recht – North Sea Continental Shelf Cases

Sepaand2022-11-29T11:31:15+01:00

Internationaal recht - North Sea Continental Shelf Cases Datum: 20 februari 1969 Rechtbankniveau: ICJ Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Costumary law Case The Netherlands, Denmark and Germany disagreed about how the continental shelf of the North Sea should be defined. The Netherlands and Denmark were both parties to the 1958 Geneva Continental Shelf Convention. In that treaty a specific provision was included, Article 6, which regulated the demarcation of a continental shelf. This article stipulated, among other things, that the continental shelf could be demarcated by means of the so-called 'equidistance rule' or [...]

Internationaal recht – North Sea Continental Shelf CasesSepaand2022-11-29T11:31:15+01:00

Internationaal recht – Plaumann

Sepaand2022-11-29T11:25:46+01:00

Internationaal recht - Plaumann Datum: 15 juli 1949 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: art. 263 VWEU Plaumann was een Duitse onderneming. Particulieren kunnen op grond van art. 263 VWEU een beroep tot nietigverklaring instellen, die hoewel tot een andere persoon is gericht, hen rechtstreeks en individueel raken. De vraag was of Plaumann deze positie als onderneming kon aannemen, net als een particulier. De nietigverklaring kan alleen worden ingesteld als de beschikking hen betreft uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie, welke hen ten opzichte van ieder ander [...]

Internationaal recht – PlaumannSepaand2022-11-29T11:25:46+01:00

Internationaal recht – ICJ Reparation for Injuries

Sepaand2022-11-29T11:19:28+01:00

Internationaal recht - ICJ Reparation for Injuries Datum: 11 april 1949 Rechtbankniveau: ICJ Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Facts A worker of the United Nations was brutally murdered in Jerusalem. This city was under the effective control of the newly declared state of Israel. The question that was submitted to the International Court of Justice: Is it possible for the United Nations to submit a claim for compensation damages of the death of their worker? Question before the Court: Do the United Nations have legal personality, and can they therefore submit a [...]

Internationaal recht – ICJ Reparation for InjuriesSepaand2022-11-29T11:19:28+01:00

Internationaal recht – The Island of the Palmas

Sepaand2022-11-25T11:23:58+01:00

Internationaal recht - The Island of the Palmas Datum:  4 april 1928 Rechtbankniveau: Arbitral Award Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Facts The United States and the Netherlands both laid claim to the ownership of the island of Palmas. The United States claimed that it was part of the Philippines, because the islands had been ceded by the Treaty of Paris in 1898. The United States, as successor to the rights of Spain over the Philippines, based its title in the first place on discovery. The existence of sovereignty thus acquired was not [...]

Internationaal recht – The Island of the PalmasSepaand2022-11-25T11:23:58+01:00

Internationaal recht – The case of the S.S. Lotus

Sepaand2022-11-25T12:54:08+01:00

Internationaal recht - The case of the S.S. Lotus Datum: 07 september 1927 Rechtbankniveau: Permanent Court of International Justice Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Facts On August 2nd, 1926, just before midnight, a collision occurred between the French mail steamer Lotus and the Turkish collier Boz-Kourt. This resulted in the sinking of the Turkish boat and the death of eight Turkish nationals. Turkish authorities instituted criminal proceedings against the French officer on duty aboard the S.S. Lotus at the time of the collision, Lieutenant Demons. Mr. Demons objected on the grounds that [...]

Internationaal recht – The case of the S.S. LotusSepaand2022-11-25T12:54:08+01:00

Internationaal recht – Van Hannover II ECLI:NL:XX:2012:BW0604

Sepaand2022-11-25T13:04:39+01:00

Internationaal recht - Van Hannover II ECLI:NL:XX:2012:BW0604 Datum: 7 februari 2012 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 10 en 8 EVRM De feiten Wederom stond in deze zaak de vraag centraal of de Duitse roddelpers foto’s van een privésituatie van prinses Caroline mocht publiceren, die zonder toestemming van grote afstand waren gemaakt. De hoogste Duitse rechtbank oordeelde dat deze publicatie rechtmatig was, waarna prinses Caroline in beroep ging bij het EHRM. Rechtsvraag Hoe wegen het recht op persvrijheid (art. 10 EVRM) en het recht op privacy (art. 8 EVRM) tegen elkaar [...]

Internationaal recht – Van Hannover II ECLI:NL:XX:2012:BW0604Sepaand2022-11-25T13:04:39+01:00

Internationaal recht – Van Gend en Loos ECLI:EU:C:1963:1

Sepaand2022-11-24T19:25:52+01:00

Internationaal recht - Van Gend en Loos ECLI:EU:C:1963:1 Datum: 5 februari 1963 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 30 VWEU Casus In het arrest ging het om art. 30 VwEU. Dit artikel verbiedt het bestaan van in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking tussen lidstaten. Nederland had toch een hoger invoerrecht vastgesteld in een besluit. Dit was verboden: er mochten niet zomaar rechten en heffingen worden verhoogd. Het transportbedrijf Van Gend en Loos had daarom een rechtszaak aangespannen. Rechtsvraag Mag de Nederlandse rechter het besluit buiten toepassing laten wegen strijd [...]

Internationaal recht – Van Gend en Loos ECLI:EU:C:1963:1Sepaand2022-11-24T19:25:52+01:00

Internationaal recht – EBI (lorse en Van der Ven vs. NL) nr. 52750/99

Sepaand2022-11-24T19:25:42+01:00

Internationaal recht - EBI (lorse en Van der Ven vs. NL) nr. 52750/99 Datum: 4 februari 2003 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 3 EVRM Casus In deze zaak gaat het om klachten die de gedetineerden Lorsé en Van der Ven tegen Nederland hadden ingediend. Beide hadden lange tijd in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) doorgebracht. Ze klaagde over de onmenselijke behandeling in de EBI, vanwege de zeer strenge veiligheidsmaatregelen. De voornaamste klacht ging om de lichamelijke onderzoeken met een intiem karakter. Volgens de klagers was dit niet altijd nodig. Rechtsvraag [...]

Internationaal recht – EBI (lorse en Van der Ven vs. NL) nr. 52750/99Sepaand2022-11-24T19:25:42+01:00

Internationaal recht – Marckx ECLI:NL:XX:1979:AC3090

Sepaand2022-11-24T19:18:37+01:00

Internationaal recht - Marckx ECLI:NL:XX:1979:AC3090 Datum: 13 juni 1979 Rechtbankniveau: EHVRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 8 en 14 EVRM Casus Een ongehuwde vrouw, afkomstig uit België, wendde zich samen met haar dochter tot het Europese Hof. Het Belgische recht was volgens hen in strijd met het EVRM. Een ongehuwde moeder kon volgens het Belgische recht alleen een juridische band met haar kind krijgen nadat zij het had erkend. Dit was volgens hen strijdig met art. 8 EVRM, waarin de waarborging van het recht op gezinsleven is opgenomen. Ook vonden zij dat het [...]

Internationaal recht – Marckx ECLI:NL:XX:1979:AC3090Sepaand2022-11-24T19:18:37+01:00
Go to Top