Hoe kunnen we helpen?
< Terug
You are here:
Print

➢ Een onkostendeclaratie kan zowel voor jezelf als voor een auteur/repetitor zijn. Als zij iets moeten declareren, gaat dit op dezelfde manier.
➢ Mijn gegevens  Declaraties
➢ Klik op “Declaratie”
➢ Vul de datum van de bon in die je wilt declareren (bon is verplicht!)
➢ Geef aan voor welk bedrijf het is
➢ Vul de universiteit en vervolgens de studie in. Is het niet toe te spitsen op een studie? Vul dan alle studies in
➢ Status kun je niet wijzigen, die is automatisch
➢ Vul de categorie in. Weet je de categorie niet? Vul dan overig in
➢ Geef aan in over welke maand het gaat
➢ Vul het bedrag in dat je wilt declareren (mag nooit hoger zijn dan de bon zelf, lager kan wel mocht er een deel op de bon staat dat je niet hoef te declareren)
➢ Vul de toelichting in wat je hebt gedeclareerd
➢ Voeg de bijlage toe en sla op
➢ Na het opslaan krijgt je leidinggevende een melding dat de declaratie gefiatteerd moet worden. Doet je auteur of repetitor deze declaratie, dan krijg jij als zijn/haar leidinggevende de mail en moet je deze goedkeuren. Hoe dit werkt zie je terug in het onderdeel “Fiatteren onkostendeclaratie” in het hoofdstuk “Goedkeuren vergoedingen en declaraties”.

Volgende Vergoeding auteur
Inhoudsopgave