You are here:
< Terug

➢ Auteursrechten
o Zorg er altijd voor dat je vooraf de cursus auteursrecht gevolgd hebt (link) zodat je op de hoogte bent van wat wel en niet mag
o Heb je eigen afbeeldingen gebruikt? Zet dan als bronvermelding SlimStuderen.nl onder de afbeelding
➢ Insluiten van fonts in Word
o Bekijk hiervoor nogmaals het filmpje over de productie van de samenvattingen waarin dit wordt uitgelegd.
➢ Plaatjes buiten de marges
o Zorg ervoor dat je nooit een plaatje hebt dat breder is dan de tekst, of over de header of footer heen valt.
➢ Splitsing bij advertenties
o Vul altijd een even getal in, direct voor een hoofdstuk dat op een oneven pagina begint
o Heb je geen hoofdstuk dat op een oneven pagina begint? Vul dan een even pagina in het midden van het verslag in.
➢ Voorwoord
o Let er altijd op dat je het juiste vak en de juiste overige informatie in het voorwoord hebt staan. Download bij twijfel het actuele format van het intranet.
➢ Regeldoorloop
o Zorg ervoor dat je nergens een regel laat doorlopen op de volgende pagina. Controleer dit altijd helemaal aan het einde van het nakijken van het verslag (zodat er niets meer kan verspringen)
➢ Inhoudsopgave
o Werk als allerlaatste de inhoudsopgave bij in Word. Maak niet zelf een handmatige inhoudsopgave (te foutgevoelig) maar download bij twijfel een actueel exemplaar van het format van intranet.