Hoe kunnen we helpen?
< Terug
You are here:
Print

Inhoud

– De eerste pagina van je document bevat het standaard voorwoord. Voor SlimStuderen.nl samenvattingen geldt het voorwoord van SlimStuderen.nl. Voor Capita Selecta lesmateriaal
geldt het voorwoord van Capita Selecta.
– In het voorwoord is de naam van het vak correct ingevuld. Hierin staat geen vermelding over welk boek er is samengevat.
– Na het voorwoord volgt een inhoudsopgave. Alle hoofdstukken in het verslag of lessen in het lesmateriaal staan hierin opgesomd met de juiste paginanummers.

Format

– Rechts onderin de footer staat een paginanummer.
– In de header wordt het juiste collegejaar genoemd.
– Alle fonts zijn ingesloten bij het PDF-bestand.
– Er zijn geen eigen advertenties toegevoegd door de studiemanager. Het toevoegen van een advertentie gaat via Productie.
– Elke nieuwe pagina begint met een nieuwe zin. Er lopen geen regels door.
– Het boekje is geheel doorgelopen. Hier zijn geen gekke zaken zoals leegtes ontdekt.
– Alle afbeeldingen en tabellen blijven binnen de toegestane paginabreedte.
– Er is geen regeldoorloop en de inhoud van kopjes staat altijd bij het kopje (geen directe overloop naar een andere pagina binnen een alinea).

Auteursrecht

– Er staat nergens bij een hoofdstuk iets als “Dit hoofdstuk heeft betrekking op hoofdstuk X van boek Y” of “Dit hoofdstuk heeft betrekking op college X”.
– In het boekje zijn geen afbeeldingen letterlijk overgenomen van de collegeslides van de universiteit (tenzij dit incidenteel gebeurt en er correct verwezen wordt).
– Theorie is in eigen woorden uitgelegd en er worden eigen voorbeelden gebruikt.
– Bij een definitie of citaat staat een verwijzing naar de bron.
– Titels zijn niet letterlijk overgenomen uit het boek.
– Er wordt maximaal 1 afbeelding per pagina gebruikt en bij iedere afbeelding staat een correcte bronvermelding.
– Tentamenvragen en -antwoorden zijn niet letterlijk overgenomen uit oude tentamens van de universiteit.

Specifiek voor samenvattingen van SlimStuderen.nl

– De samenvatting is geschreven in lettertype Verdana.
– Het logo van SlimStuderen.nl staat links onderin de footer.
– Rechts onderin de footer staat een link naar de Facebook van SlimStuderen.nl (eventueel van de studie zelf).
– Rechts bovenin de header staat de omschrijving van de samenvatting. Hieraan is het juiste collegejaar toegevoegd.

Specifiek voor lesmateriaal van Capita Selecta

– De footer is volgens template met hierin de copyright tekst.

Volgende Handleiding Online Cursus
Inhoudsopgave