Gratis herkansingsregeling

Als je bij Slim Academy een reguliere cursus volgt voor het tentamen van de eerste kans van een vak en je haalt ondanks het volgen van de cursus dit vak niet, dan mag je gratis deelnemen aan de cursus voor de herkansing van dit vak om zo alsnog je vak te halen. Slim Academy Crash Courses en Voortgangstoetsen vallen niet onder deze regeling.

Voorwaarden

 Voldoe je aan de volgende voorwaarden? Dan geldt de herkansingsregeling voor jou!

 • Je hebt deelgenomen aan en het volledige bedrag (na eventuele kortingscode) betaald voor een reguliere Slim Academy -cursus. Crash Courses vallen niet onder deze regeling. Heb je na afloop van de cursus een compensatie ontvangen (bijv. voor het missen van een les)? Dan vervalt je recht op de gratis herkansingsregeling.

 • Je hebt bij de cursus geen lessen gemist. Kun je onverhoopt een les niet bijwonen? Geeft dit altijd tijdig en voorafgaand aan je cursus aan. Bij het missen van één of meerdere lessen vervalt je recht op de herkansingsregeling. 

 • Je hebt het evaluatieformulier (digitaal) voor de betreffende cursus ingevuld en opgeslagen.

 • De gratis herkansing waarvan je gebruik wilt maken betreft de eerstvolgende kans op het tentamen (in geval van een tussentoets mag je kiezen tussen de eerste kans of de herkansingscursus mits de prijs gelijk is òf je het resterende bedrag bijbetaalt).

 • Indien je door omstandigheden níet kan deelnemen aan het eerstvolgende tentamen en daarom gebruik wil maken van de gratis herkansingscursus op een later tijdstip dien je dit vooraf bij ons kenbaar te maken (klantenservice@slimacademy.nl).

 • Als er per jaar meerdere herkansingen worden georganiseerd, dan geldt de gratis herkansingsregeling maar voor 1 herkansingsmogelijkheid.

 • Je gratis herkansingscursus is niet inwisselbaar voor een cursus voor een ander vak.

 • Je bent er zelf verantwoordelijk voor om ons tijdig te mailen voor een plek bij de herkansingscursus. Als je hier mee wacht totdat er geen cursusplekken meer zijn, dan kan je helaas niet deelnemen aan de cursus.

 • Het staat Slim Academy  altijd vrij om een cursus of cursusgroep te annuleren, als Slim Academy dit goeddunkt. Als dit gebeurt bij een vak waar je gebruik wilt maken van je gratis herkansingsregeling, dan heb je als gevolg hiervan geen recht op restitutie van het eerder betaalde cursusgeld, of van een deel daarvan. Wel zullen we gezamenlijk kijken naar een passende oplossing.

 • Tot slot verwachten we dat je ook bij de herkansingscursus alle lessen (actief) bijwoont. Mis je een les? Dan brengen we alsnog de helft van de kosten voor de cursus in rekening.

Inschrijven met de herkansingsregeling:

Let op: onze klantenservicemedewerkster zal je inschrijven voor de herkansingscursus. Dit hoef je dus zelf niet meer te doen.

Mail naar klantenservice@slimacademy.nl onder vermelding van Gratis Herkansingsregeling en vermeld in je mail de volgende gegevens:

 • Naam;

 • Universiteit;

 • Studie;

 • Vaknaam;

 • Periode en collegejaar waarin je de reguliere Slim Academy -cursus voor dit vak hebt gevolgd en hebt betaald;

 • Voorkeur voor groepsnummer van de herkansingscursus van dit vak.  

Benoem/ bevestig in je mail de volgende punten:

 • Je hebt een Slim Academy -cursus gevolgd voor het meest recente tentamen van het vak en hierna het tentamen helaas niet gehaald (vergeet niet je cijfer te vermelden);

 • Je bent bij alle lessen van de reguliere cursus aanwezig geweest;

 • Je hebt bovendien het evaluatieformulier na afloop van de cursus ingevuld en opgeslagen (digitaal per mail);

 • Je dient het verzoek in om je in te schrijven voor de herkansingscursus en maakt daarbij aanspraak op de herkansingsregeling;

 • Je stemt er tot slot mee in dat je ook tijdens de herkansingscursus alle lessen bijwoont. Mis je een les? Dan brengen we de helft van de kosten van de herkansingscursus alsnog in rekening.

Via de klantenservice zal nog gecontroleerd worden of jij daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet, lees de voorwaarden voor de zekerheid nog even door. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan ontvang je een bevestiging van inschrijving voor de herkansingscursus!

Questions?

Then first, check out our FAQ here to find your answer as soon as possible! Can’t find your question?
Complete the form below and we will contact you!

Do you have questions about the information on our website, one of the business units, our products and services, or the possibilities to collaborate with Slim Academy? Then first, check out our FAQ here. Can’t find your question? Then, contact us by filling in this form. You can also call us via 010 214 32 45.