Cursusvoorwaarden

Op al onze tentamentrainingen zijn onderstaande cursusvoorwaarden van toepassing. Mocht je hier vragen over hebben, neem een kijkje op onze FAQ pagina of mail naar klantenservice@slimacademy.nl.

  • De cursus is bedoeld als een aanvulling op het reguliere onderwijs, niet als vervanging.

  • Om de kwaliteit van onze tentamentrainingen te waarborgen wordt van de studenten een actieve deelname aan de cursus verwacht.

  • Slim Academy behoudt zich het recht voor om, wanneer de omstandigheden daartoe dwingen, een cursus te annuleren, dan wel een cursus gedeeltelijk aan te bieden. In het laatste geval is de cursist slechts verplicht tot betaling van het gedeelte van de cursus dat doorgang heeft gevonden.

  • Slim Academy heeft het recht om cursisten op grond van hun gedrag uit de cursussen te weren.

  • Indien er klachten zijn over de cursus of de repetitor moeten deze zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen drie dagen na de laatste les van de cursus via de e-mail aan Slim Academy worden gemeld. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Slim Academy zal zo snel mogelijk maatregelen treffen om uw klacht op te lossen.

  • Zodra de student is ingeschreven als cursist, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van de gehele cursus. Ook als niet alle lessen van de cursus worden gevolgd, moet het volledige cursusgeld worden betaald. Hierop is een uitzondering mogelijk, t.w.: indien de reden van afwezigheid bij een van de lessen studiegerelateerd is (i.e. de cursist heeft een college of een tentamen, of volgt een andere Slim Academy-cursus op hetzelfde moment) dan dient de cursist uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan de eerste les van de cursus een e-mail te sturen naar de klantenservice, waarin wordt aangegeven welke les gemist wordt en met welke studiegerelateerde reden. De klantenservice zal de afwezigheid bevestigen, en zal na het controleren van de reden van afwezigheid een kortingscoupon ter waarde van € 20-, zenden, waarmee in een volgende cursus een gratis les gevolgd kan worden. Is de afwezigheid niet vier werkdagen voor aanvang van de cursus per e-mail gemeld en bevestigd, dan worden de volledige cursus kosten betaald, en maakt de cursist geen aanspraak op een kortingscoupon.

Questions?

Then first, check out our FAQ here to find your answer as soon as possible! Can’t find your question?
Complete the form below and we will contact you!

Do you have questions about the information on our website, one of the business units, our products and services, or the possibilities to collaborate with Slim Academy? Then first, check out our FAQ here. Can’t find your question? Then, contact us by filling in this form. You can also contact us through Whatsapp.